Kisah Panyakit Palui

sipalui-38Si Palui biarpun banyak tahu sifat bininya nang kada baik tapi inya kada biasa manguya atawa maungkai, artinya tatap inya manjaga kaharmunisan rumah tangganya. Tapi lain wan bininya nang satiap saat mahatiakan Palui, manuduhi bila salah, maanjurakan bila ada nang harus digawi, nang maksudnya supaya kada manyupanakan.

Kaya itu jua bininya babarapa kali datang ka duktur, maksudnya kada gasan baubat tapi handak bapapanderan haja, handak batakun panyakit Palui nang pina makin babangat.

Aku ini pak duktur ai, handak manakunakan kabiasaan lakiku karna hanyar-hanyar ini pina makin baubah banar, kalu kaina bisa jadi panyakit, ujar bini Palui.

Mana laki ikam, suruhakan masuk kasini ujar duktur.

Lakiku di rumah, aku datang saurangan kada handak dikatahuinya, ujar bini Palui. Napa nang diaritnya, ujar duktur.

Bila guring malam kadinginan, lalu tapalingkun bakalubut rapat wan tapih matan kapala sampai kabatis.

Lalu nang kada nyaman banar didangar karna guringnya mangaruh saling nyaringan ujar bini Palui.

Baiklah, kalu kaya itu ikam kubari risip ubat lalu tabus di aputik, suruh inya mamakan sampai dua talu hari. Tapi bila kada ampih jua supaya ikam datang pulang kasini ujar duktur.

Imbah babarapa hari Palui nginum ubat, nyatanya kada ampih jua malah makin babangat.

Karna kada ampih jua maka bini Palui tulak pulang ka duktur bakunsultasi. Dikisahakannya bahwa ubat samalam balum manjur, lalu minta supaya dicariakan ubat lainnya.

Duktur pinanya kabingungan wan panyakit Palui ini karna inya sudah mamilihakan ubat nang paling harat. Sambil bapikir lalu duktur batakun, si Palui ini kabiasaannya mamakan apa, ujarnya.

Nang pasti gawiannya katuju banar maunjun hundang, bila dapat hundang ganal lalu disanga atawa dibanam sampai tapaluh inya mamakannya. Wan kaya itu jua bila kada makan hundang inya katuju banar mamakan daging hadangan, ujar bini Palui.

Oooooo…… kalau kaya itu, ubatnya nyaman banar. Partama jangan dibulihakan lagi inya maunjun hundang. Kadua, supaya kurangi saruan bila ada urang baaruhan, ujar duktur.

Lalu mana risipnya wan apa ubatnya? ujar bini Palui.

Aku kada mambari risip tapi mambari nasihat haja.

Karna kira-kira bila kabanyakan makan hundang guringnya talingkun bungkuk kaya hundang, wan bila kabanyakan makan daging hadangan maka guringnya mangaruh kaya hadangan, ujar duktur.

“Nah…… ini kubari risip supaya sigar awak banyak-banyaklah makan lalapan wan buah-buahan” ujar duktur.

Tarima kasihlah duk, mudahan lakiku waras kada ngalih lagi manggaraknya bila sama-sama handak……. ujar bini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.