Kisah Papuyu Ubaran

sipalui-40Wayah banyu di pahumaan mulai karing Palui katuju banar maunjun papuyu. Saban hari gawiannya maunjun papuyu haja, biasanya imbah tangah hari inya sudah basiap handak tulak . Bilang kamaruk banar Palui baunjun, bilang kada ingat lagi kakawalannya. baunjun. Padahal kulihan iwaknya gin kada tapi banyak jua.

“Nangapa kisahnya ikam wahini Lui bilang katuju banar baunjun? ujar Tulamak batakun.

“Bubuhan ikam kada tahu banar ai, jaka maumpati aku baunjun pasti handak batarusan jua baunjun hari-hari,” ujar Palui lihum.

“Nang kaya apa garang iwak papuyunya nang ikam dapat? Ganal jua kah Lui,” ujar Garbus umpat batakun jua. Tuhirang nang dasar kada katuju wan kada bisa baunjun pina kulir-kulir mendangari. Tuhirang baparinsip mudal gasan baunjun tu baik ditukarakan iwak ka pasar haja, nyata hasilnya.

“Amun ganal banar tu kada jua pang. Amun sakilu ampat ada pang papuyunya,” ujar Palui sambil malikit ruku, pina tahiring-hiring ha kapala maagaki kakawalannya di warung tu.

Mandangar sakilu ampat, Garbus nang katuju barikinan langsung pina tabunciling matanya.
“Bah, ganal banar amun sakilu ampat ikung tu. Sama kaya iwak nila nang dijual di pasar. Sakilu ampat tu amun saikungnya ada ai taganal pada tabahanku ini,” ujar Garbus sambil manating talapak tangannya.

“Bujur tu. Amun sakilu ampat pas banar kaya talapak tangan ganalnya. Ngitu ngarannya papuyu tabahan, nyaman banar diubar,” ujar Tulamak manyahuti.

Isuknya, Garbus wan Tulamak baistilah ka rumah Palui, handak umpat baunjun. Tantaran, imbir gasan wadah iwak, wan umpan sudah siap. Batiga bakawan tu tulakan ka pahumaan, maunjun di susungaian panjang atawa karukan nang ujar Palui banyak iwaknya.

Parak mandua jam baunjun Batiga bakawal tu kada takulih jua papuyu tabahan. Bapal-pal jalan, nang dapat paling ganalnya kaya ibu jari, itu gin talu ikung haja. Sampai parak magrib kada kulihan jua papuyu nang ganal.

“Mana Lui tabahannya? Mana ujar ikam nang sakilu ampat ikung tu?” ujar Garbus rahat manuju bulikan. Tulamak gin umpat jua gagarunum manyambati Palui pangaramput.

“Aku kada bakaramput. Bubuhan ikam nang salah maartikan. Maksudku sakilu ampat tu kadanya ampat ikung sampai sakilu pang barat iwaknya. Maksudku, rahat baunjun tu kita bajalan sakilu kulihan ampat ikung papuyu,” ujar Palui sambil kada tahu-tahu muhanya.

Habang kalas muha Garbus wan Tulamak rahat mandangar Palui baucap. Dalam hatinya rasa bujur jua pang Palui tu.

Di tangah jalan, buhannya tasampuk wan Tuhirang nang handak ka langgar. “Kayapa? Ganal-ganal lah papuyunya? Ada nang kaya sandal lah ganalnya? Minta pang Mak,” ujar Tuhirang.

“Nah, ambil nah!” ujar Tulamak sambil mahamputakan sandal nang dipuruknya. Malipak sandal Tulamak ka muha Tuhirang. Tuhirang bingung, kada tahu salah napa jadi buhannya sarik banar wan inya.

Palui mangalakak tatawa sing nyaringan sambil hancap bajalan maninggalakan Tulamak wan Garbus nang kasasarikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.