Kisah Hintalu Basatimpil

sipalui-44Kaya biasa, imbah Isya kakawalan Palui rami marutit di warung. Bapandir ka hulu ka hilir kada karuan tampuh. Tumat mamandirakan pulitik sampai urang nang babini anum.

Rahat asyik bapandiran itu, Palui cungul ka warung. Muhanya pina kada bacahaya lalu. Katahuan banar kalau Palui lagi baisi pikiran nang barat banar. Rupanya nang maulah Palui tu pina pusang kada lain amun talu hari ni mintuhanya, alias kainya Aluh, datang wan umpat bamalam di rumah. Tahu haja kalakuan kainya Aluh tu, cariwit wan panyayarikannya.

“Ada bajual hintalu batuk kah cil?” ujar Palui batakun wan Acil Isul. Kada Acil Isul haja nang takurisit dahi mandangar tatakunan Palui, kakawalannya gin umpat jua bingung.

“Bujur-bujur pang batakun Lui? Nangapa itu hintalu batuk. Asa kada suah mandangar aku nah,” ujar Garbus manakuni Palui.

“Hiih. Amun manusia ada nang batuk amun hinalu kadada nang batuknya,” ujar Tulamak manyahuti.

“Iya am nah. Takuliling pasar sudah aku mancari kada tadapat jua. Mintuhaku tu pang pina malalain susuruhan. Handak makan mancari hintalu batuk jar. Kada dituruti manyanyarik sidin,” ujar Palui mangaluh.

Lawas bubuhannya mamikirakan nangapa itu hintalu batuk kada tadapat jua jawabannya. Ada ai kalu bangsa handak sajam labih buhannya mamikirakan. Palui asa kada handak bulik ka rumah, takutan disariki mintuha maraga kada dapat mancari hintalu batuk.

Kada lawas imbah itu, mintuha Palui timbul datang saurangan ka warung. Pina gatar-gatar ha Palui malihat mintuhanya datang.

“Cucuk banar minantuku nangini, aku minta cariakan hintalu batuk inya malah baduduk bapandiran di warung,” ujar mintuha Palui.

Kakawalan Palui kada sing bunyian mandangar mintuha Palui bamamai.

“Nukar hintalu batuk tu pang sapuluh bigi cil” ujar mintuha Palui sambil manunjuk hintalu jaruk nang dijual Acil Isul di warung tu.

Palui sapakawalan langsung bacacangangan imbah mandangar pandiran mintuha Palui.

Imbah mambayari, bulik ai mintuha Palui sambil gagarunum mamamai Palui nang dipadahakannya kada sayang wan mintuha.“Bah…. Nang itu sakalinya,” ujar Palui sambil manapak ka dahi.

Nang ngaran intalu batuk tu kada lain pada hintalu jaruk nang di kulitnya ba satimpil alias bacap. Tagal nang ngaran urang pahuluan, mintuha Palui kada biasa manyambat satimpil, sidin tabiasa manyambatnya tuk.

Makanya sidin minta cariakan hintalu ba-tuk alias hintalu ba-satimpil. Dikira Palui batuk panyakit. Cucuk ai urang sakampungan kadada nang tahunya wan hintalu batuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.