Kisah Talajuk Jua

sipalui-49Di antara Palui sapakawalan, Garbus haja nang sampai wayah ini baluman baisian bini. Maklum Garbus itu urangnya talalu pamilih. Amun kada sasuai wan saliranya, kada harapan inya baliur.

Parnah jua bubuhannya mancoba manyaungakan wan babinian bujang urang kampung subarang, tatap haja inya kada hakun. Ujarnya kada level.

Wayah tadi inya bakanalan wan babinian nang ngarannya si Imas hanyar pindah dari Jawa. Pina rakat banar, pina sarantang-saruntung ka sana ka mari badua. Si Imas itu dandanannya nangkaya artis sinetron, bapupur wan bagincu tabal banar, maklum inya baisian salon saurang.“Umai lah bilang asik banar, kada ingat dikawal lagi. Bisa-bisa muha kawal haja gin kada pinandu lagi,” ujar Tulamak manyindir.

“Aku minta doanya haja, mudahan kawa jua manyusul bubuhan ikam,” ujar Garbus baagak.

“Amiiiin,” ujar Palui manyahut. “Mudahan ai sabab cagar tambah darah lagi,” ujarnya pulang.

Imbah bapanderan, tulak ai si Garbus. Ujarnya handak apel partama ka rumah si Imas. Salawas ini bubuhannya tiap kali batamuan di salon haja. Jadi kabulujuran malam Minggu, Garbus handak ba-apel ka rumah.

Tapi kada lawas, ada pang limabalas manit, inya babulik pulang ka warung acil Isul.

“Kanapa Bus? Kanapa ikam pina marusing?” ujar Palui manakuni.

“Tadahulu urang kalo, atau hanyar dipagat babiniannya,” ujar Tulamak mahuluti.

“Bungul banar!” ujar Garbus sarik sambil bahantak ka batis.

“Hau, jangan bahahamuk di sini,” ujar tulamak.

“Sabar Bus, bawa baingat. Bawa minum dahulu. Coba ikam kisahakan kanapa garang. Siapa urangnya nang manyalumur? Kaina kami nang manyalasaikannya,” ujar Palui sambil manyurung banyu putih.

Imbah minum Garbus bakisah… “Anu, aku asa dibungulinya banar,” ujar Garbus garigitan.

“Dibunguli kanapa Bus, apakah inya sudah balakian?” ujar Palui manakuni.

“Inya kada balakian, justru inya lalakiannya,” ujar Garbus sarik.

“Lalakian? Lalakian nangkaya apa?” ujar Tulamak wan Palui kada paham.

“Itu nah… wayah aku ka rumahnya tadi aku disuruhnya mahadang di ruang tamu karna inya handak bahodeng, lalu masuk ai aku. Imbah baduduk, aku lihati ada foto-fotonya banyak bagantung di tawing bamacam-macam gaya. Tapi aku hiran kanapa ada foto lalakian basasingot
wan bajanggut tabal nang kaya potongan pariman,” ujar Garbus bakisah.

“Foto siapa Bus, foto lakinyakah atawa foto bakas lakinya kah?” ujar Palui manakuni.

“Amun inya janda atawa bakas balakian, aku kada apa-apa. Aku ikhlas haja karna aku sudah talanjur cinta,” ujar Garbus.

“Lalu foto siapa garang itu,” ujar Tulamak handak tahu.

“Asalnya inya kada handak mamadahakan wayah aku takuni. Tapi imbah aku gasak wan aku bajanji kada handak maninggalakannya, hanyar inya mau bapadah nang sabujurnya,” ujar Garbus mahahing.

“Foto siapa jar Bus,” ujar Palui panasaran.

“Ujarnya itu foto bahari, lalu aku takuni apakah itu foto bahari lakinya atau foto abahnya wayah anum. Sakalinya kada, sakalinya disambatakannya bahwa itu foto inya saurang wayah baluman bauperasi,” ujar Garbus sadih.

“Ha-ha-ha,” ujar Palui wan Tulamak tatawaan. “Itu pang akibatnya bila talalu pamilih Bus ai, sakalinya tapilih talajuk jua,” ujar Tulamak mahuluti.

“Kalo kaya itu mulai wayah ini ngaran ikam baiknya diganti haja Bus ai,” ujar Palui manambahi. “Ngaran ikam diganti lain Utuh Garbus lagi, tapi jadi Garbus Bujana. Alias bujangan marana,” ujar Palui umpat mahuluti.

“Ayu ja, hari ini aku kalah talak. Aku manyasal jua, kada handak lagi talalu pamilih,” ujar Garbus sadih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.