Kisah Kana Tampiasnya

sipalui-60Lawas bagawi mahunur di kalurahan, rupanya Palui wayah ini dijadiakan ajudan ulih pambakal. Kamana haja pambakal bajalan atawa tulak, Palui pasti dibawai sidin. Pukuknya diharusakan salalu ada di higa sidin baik wayah bajalan apalagi wayah sidin pidatu.

Jadi ajudan itu pasti nyaman makan nginumnya karna sama wan punggawanya. Napa nang dimakan dan dinginum punggawa pasti dibari jua wan ajudannya, paling kada musti ada lalabihannya, ujar Tulamak umpat manyahut.

Kada musti sama dan musti kabagian Mak ai karna rancak jua lucung kada dapat napa-napa, ujar Palui.

Biarpun rancak lucung pasti ada jua gagantiannya karna kada mungkin punggawa manyakiti ajudan, kada mungkin mambiarakan kalaparan, ujar Tulamak.

Hiih, bujur ujar ikam itu Mak ai. Paling kada aku dapat tampiasnya, ujar Palui.

Nang ngaran tampias matan bos itu pasti ganal, ujar Garbus.

Hiih, aku rancak jua mandapat tampias matan bos wayah aku bagawi di pabrik kayu samalam. Karna akulah kaparcayaan sidin, bila sidin dapat kiriman pasti aku dapat bagiannya. Kaya itu jua wayah sidin dapat duit lembur, duit parjalanan maka recehan nang halusnya pasti dijulung wan aku, ujar Tulamak mangisahakan pangalamannya.

Sual katampiasan ini kada kawa dikaramputakan Lui ai karna sudah manjadi kabiasaan, ujar Garbus.

Tapi aku paling kada katuju dapat katampiasan ini Bus ai. Aku hanya karna tapaksa haja manarimanya Mak ai, ujar Palui.

Ikam ini pina pa-alimnya haja, kada hakun manarima tampiasnya matan pambakal, ujar Garbus.

Bujuran nah, aku kalu kawa ba-ampih haja jadi ajudan ini, kada tahan. Di samping uyuh… bahanu babau haruk, babau ruku atawa babau buruk, ujar Palui pina bakirik.

Napa nang babau haruk itu Lui? Apakah duit tampiasan itu bakas iwak karing, atawa bakas acan, bakas hundang? ujar Tulamak.

Aku kada tahu jua panyababnya tapi bila sidin paharatan pidatu maka bahamburan tampiasnya, sampai pina babuihan muntung sidin, taliur-liur, ujar Palui mangisahakan.

Ooo… tampias itukah, tampiasan buih liurkah Lui? Kukira tadi tampias duit, tampias hadiah, ujar Tulamak hanyar paham nang dimaksud Palui kana tampiasnya itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.