Kisah Tagapit Batang

sipalui-57Sudah parak sabulan Tulamak maninggalkan kampung. Inya tulak madam ka Batola. Disana inya cagar mangayuh, mambalantik kayu, atawa manggargaji batang ba-ulah papan. Hari Ahad lalu, Tulamak mangirimi duit 500 ribu ka bininya. Himung nang bini dapat kiriman itu, nang ba-arti rajakinya bagus di Batola sana. Tapi kada habar di pahabar, samalam itu ada habar buruk matan padagang liwat bahwa Tulamak dapat musibah, batisnya luka tagapit batang di Sungai Gampa. Maka gigirlah para jiran, tamasuk Tuhirang, Garbus.

Bini wan anak-anak Tulamak langsung mahabari Palui, katua RT. Inya takajut bangat manangar habar itu. Basabar haja ikam ding-ai, ujar Palui.

Ikam kada usah takaji habar. Ayo ikam jagai anak, kaina aku saurang tulak ka Sungai Gampa,.

Jauhkah Sungai Gampa itu ka? jar Palui.

Wayah ini jua aku tulak mancartir motor ka sana. Pindik kisah, Palui turun matan rumah manuju tarminal, langsung tulak bamotor ka Barito Kuala. Si Garbus, Tuhirang, tamasuk jua anak bininya wan bini Palui, takumpulan di rumah Tulamak. Nang kaya mahadangi motor ambulan mambawa pasin matan rumah sakit. Cukup lawas motor kol nang dihadang-hadang itu pun datang ka halaman rumah Tulamak.

Garbus, Tuhirang sabarataan marasa hiran, batis Tulamak kada pincang, kada tanda-tanda bakas luka atawa tasilahu.

Nah..kita patut basyukur wan Tuhan, bahwa habar si Tulamak ini dapat musibah batisnya tagapit batang kayu di sungai Gampa itu kada bujur. Nih, lihati awaknya tatap haja lamak kalu? ujar Palui.

Hau!? Ujar habar pang abahnya ini parak mati di feri Sungai Gampa. Kami kada tahu lagi siapa nang maulah habar itu, ujar bini Tulamak. Syukur abahnya salamat, ujar nang bini langsung mamaluk Tulamak.

Nang bujurnya, ujar Palui takarinyum. Si Tulamak ini kada tagapit batang kayu, tapi tagapit batang paha babinian di Sungai Gampa.

Kursumangat, Tulamak kita salamat wan panjang umur, ujar Palui Sambil mandabuk ka balakang Tulamak.

Mandangar itu bini Tulamak jadi garigitan banar, lalu mangacak ka parut lakinya sahingga Tulamak takuringis kasakitan.

Ayo kita bulikan sabarataan, vonisnya tasarah wan bininya, ujar Palui lalu bubaran galambisikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.