Kisah Dua Ribu Limabalas

sipalui-67Jabatan Palui wayahini naik jadi sekdes, jadi inya wayahini baisian ruangan saurangan. Dikiyauinya kakawalannya gasan mambarasihi ruangan hanyarnya itu. Rupanya Palui handak ruangannya itu baubah pada nang asal. Mija nang asalnya di kiwa di diandaknya kabalakang. Kaya itu jua andakan gambar-gambarnya.

Lui, kita ni sudah tahun 2015, kanapa almanak ikam masih 2013? ujar Tulamak maambil ka almanak di dinding.

Kabalajuran ikam maingatakan mak ai, Sutil haja sakalinya nang balum tapasang, ujar Palui kaingatan almanaknya sudah kadaluarsa.

Palui maminta tolong wan Garbus ka pasar manukar almanak nang hanyar. Ini duitnya Rp 25 ribu, ujar Palui maunjuk ka Garbus.

Garbus mangincang tulak kapasar mancari almanak nang disuruh Palui. Kada lawas inya datang Ka kantor sambil masam muha. Duit kurang lui ai.”

Hau, kanapa jadi kurang? Tadi kujulung salawi ribu kalu. Rasanya cukup haja duit nangitu, ujar Palui bingung mandangar Garbus bapadah kurang.

Lalu kanapa jua ikam nukar almanak maampat butingan?” ujar Tulamak jua bingung.

Sasuai pasanan almanak dua ribu, limabalas buting, duitnya dua puluh ribu haja. artinya duitnya kurang karna harga almanak wayah ini paling murah sapuluh ribuan kadada lagi nang haraganya dua ribuan, makanya kutukar ampat haja, ujar Garbus mangaras.

Tulamak kada paham nang dimaksud Garbus. Palui mintu jua bingung wan maksud Garbus.

Pasanan ikam nukar almanak hanyar dua ribu limabalas buting kalu?. Di pasar harganya lima sapuluh ribu sabuting, kadada nang bajual harga dua ribu lagi wayahini, ujar Garbus manarangakan.

Aku paham.. aku paham, ujar Palui tatawa lucut.

Garbus ini salah paham. Lain nang didangar lain nang ditukar.

Salah paham dimana Lui?, ujar Garbus.

Aku manyuruh ikam manukar almanak hanyar nang tahun dua ribu limabalas… ikam maartiakan harga almanak itu dua ribu limabalas buting… makanya duitnya salawiribu kada cukup, ujar Palui tatawa mangalakak.

Baarti tiap tahun almanak bamurah tarus mak ai. Tahun kena dua ribu anambalas buting, tarus lagi dua ribu tujuhbalas buting, ujar Palui tatawa.

Iya am, pambabal lawan uun tatap haja di palihara, ujar Tulamak manyahuti.

Aku bulik ja nah. Kada umpat bagawi, ujar Garbus maraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.