Kisah Tabawa Ampun Bini

sipalui-66Baisian kabiasaan nangkaya si Palui dasar kada baik jua. Inya katuju banar baliwa-liwa, napa haja kada mau lakas digawinya. Kaputingannya gawian nang saharusnya ingat timbul kada ingat atawa kada kawa tagawi lagi.

“Gampang haja, kaina haja gin digawi. Masih lawas jua waktunya,” ujar Palui.

Karna kabiasaannya nang kada baik itu, Palui parnah kabuliangan saurang. Wayah itu Palui dibawai Pambakal Anjam tulakan ka Banjar handak badapatan wan abah hobnor.

“Isuk tu kita tulak baisukan. Jangan sampai ikam bangun malandau, kena kita kesiangan sampai di Banjar. Pokoknya ikam sungsung sudah ada di kantur, jangan sampai kada,” ujar pambakal memadahi.

“Inggih pambakal. Tanang haja sampiyan, kalu parlu imbah basubuh ulun sudah batajak di kantur,” ujarnya pina musti.

Sampai di rumah Palui bakisah wan bininya handak tulak ka Banjar.

“Kalu isuk handak tulak sungsung, baiknya sampiyan basasiap matan wayah ini. Baju napa haja nang handak dibawa, supaya kada bagagasakan wan batinggalan,” ujar bininya maingatakan.

“Kena haja gin, isuk sesubuhan hari sawat haja manyiapakan baju. Kada usah ikam manulungi manyiapakan, kena tasalah-salah,” ujar Palui manyahuti.

Sekalinya malamnya Palui kada baingat diri, nonton pelem rami banar di tipi. Bininya sudah jua memadahi supaya guring sungsung, tapi Palui kada hakun jua masuk ka kamar. Isuknya inya bangun malandau jam satangah tujuh. lalu ai inya abut saurang menyiapkan baju wan parlangkapan gasan tulak. Bininya nang handak manulungi timbul takana mamai.

“Coba amun ikam bangun badahulu aku dibanguni. Ini kaya apa nah, sudah baju baluman aku siapkan, kasiangan pulang bangun,” ujar Palui sambil baungkai baju, selawar wan salawar dalam matan lamari.

Inya kada tahu lagi sudah barapa biji baju, selawar wan cawat masuk dalam tas. Imbah tuntung inya langsung maambil handuk handak mandi, imbah babaju tulak ai inya mandatangi pambakal nang sudah balisah banar mahadangi di kantur.

Sampai kantur pambakal nang matan tadi mahadang bemamai kada sing ampihan. “Nangkaya apa ikam ini Lui, bapadah imbah subuh sudah siap tulak?,” ujar pambakal.

“Inggih pambakal ai ulun minta maap, tadi malam ulun kada karuan guring,” ujar Palui tapucat-pucat.

Pas sampai di Banjar, Palui kabuliangan saurang. Sualnya salawar dalam nang dimasukakannya ka tas sakalinya ampun bininya barataan sabuting-buting kadada  tabawa ampun inya.

“Uma ai sialnya aku hari ini. Sudah disumpahi pambakal, tabawa salawar dalam bini pulang,” ujarnya manapak ka dahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.