Kisah Balunya Kuhadang

sipalui-72Hari itu Palui pina taungut saurangan, duduk di higa lalungkang, matanya pina manarawang jauh. Palui sudah babarapa hari ini pina mangalamun. Sampai-sampai kada tahu Garbus datang lalu duduk di higanya. Malihat kawal pina taungut, Garbus nang duduk di higa Palui itu managur.

“Kanapa Lui ikam pina makin rancak mangalamun?” ujar Garbus marawa Palui nang lagi taungut.

“Mamikirakan nasib,” sahut Palui handap.

“Nasib jangan dipikirakan karna sudah tatulis di diri masing-masing, nasib, juduh lahir wan mati sudah ada garisnya,” ujar Garbus.

“Bujur ujar ikam itu Bus ai, tagal kita disuruh jua bausaha jangan manyarah wan nasib,” ujar Palui.

“Nah, lalu ikam mamikirakan napa?” ujar Garbus.

“Dahulu biasa tajanji wan si Leha, balu-balunya kuhadang jua,” ujar Palui batarus tarang.

“Kalu kaya itu ikam kada usah sakit hati Lui ai, karna si Zaleha sudah sarak wan lakinya. Inya kada sawat babaikan, lalu basarakan,” ujar Tulamak umpat manyanangakan hati Palui.

“Balum kawa Mak ai, karna balum cukup idah,” ujar Garbus.

“Kada parlu ba-idahan Bus ai karna kada sampat dilukupi,” ujar Tulamak.

“Manurut hukum parkawinan, sampat atawa kada sampat dilukupi, bila basarakan harus cukup idah hanyar bulih balaki pulang,” ujar Garbus.

“Masalahnya Mak ai, kada karna cukup atawa kada cukup masa idah, tapi abahnya nang mangaras banar kada hakun aku jadi minantu sidin,” ujar Palui pina sadih.

“Kalu ikam bujur-bujur handak Lui ai wan wani mananggung risikunya, kaina aku nang ma-aturnya, ikam tahu rebes haja,” ujar Garbus.

“Kaya apa caranya Bus?” sahut Palui pina basamangat.

“Malam ini di hilir ada urang bakarokean, kaina si Zaleha pasti ada di sana. Kita tulakan umpat jua mandangarakan. Isuknya ikam jangan sarik bila kami habarakan ikam tatangkap basah,” ujar Garbus.

“Aku umpat mandukung akal ikam,” ujar Tulamak manyahut.

Baisukannya, Garbus wan Tulamak galu mamanderkan bahwa malam tadi imbah manuntun karoke Palui baindehoi wan si janda kambang Zaleha.

“Palui kita usut, lapurakan wan katua RT,” ujar Garbus.

“Lapurakan jua wan pangulu, kalu parlu kita kawinakan,” ujar Tulamak manyambung.

“Napa buktinya Bus, mana buktinya Mak?” ujar Pangulu.

“Ini nah buktinya, sandal Palui lain sabalah. Sakalinya inya mamakai sandal si balu kambang Zaleha,” ujar Garbus.

“Ini nah sandal Zaleha lain sabalah jua, musti inya tagasak-gasak mamuruk sandal karna katahuan,” ujar Tulamak.

“Buktinya kuat, makanya supaya jangan jadi panderan bakapanjangan baiknya Palui wan Zaleha kita nikahakan haja,” ujar Pangulu Haji Ijap.

“Kaya apa Lui, apakah ikam manyanggah?” ujar Garbus.

“Tasarah bubuhan ikam haja, makin lakas makin baik. Aku manyarah kada kawa bakutik lagi wan akal bubuhan ikam,” ujar Palui sambil mangijipi mata ka Garbus wan Tulamak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.