Kisah Bujangan Atawa Janda

sipalui-73Di kampung Palui bubuhan karang taruna madakan lomba banyanyi alias bakaraoke. Bubuhannya handak mancari bakat gasan diumpatakan lomba antar buhan karang taruna di kabupaten kaena. nang umpat tasarah haja, bibinian atawa lalakian, umur kada dibatasi. Banyak banar pasarta nang umpat.

“Aku handak mandaftarakan kamanakanku umpat lomba. Napa haja saratnya?” ujar Garbus.

“Saratnya bebas bus ai, kada mamandang umur, asal harat banyanyi,” ujar Tulamak.

“Kamanakan ikam nang mana handak umpat Bus?” ujar Palui.

“Kamankanku si Jubai, inya pintar banyanyi.”

“Jubai anak julak Irum tu kah? Nah aku mandukung jua kalu inya umpat. Nang pasti muhanya malawanakan dahulu, kada kaya pamannya nang babaya sangkut,” ujar Palui manyirit Garbus.

“Ikam jangan mahina Lui ai, muha ikam gin kaya balik kurma,” ujar Garbus mambalas.

Malam limbah isya di lapangan kacamatan rami banar urang takumpulan handak malihat lomba banyanyi lagu dangdut. Matan nang tuha sampai nang kakanakan umpat manuntun. Nang umpat lomba gin kada hakun kalah, baju buhannya pina macam-macam balang lawan ukurannya, Ada nang balabihan kain, ada jua nang kakurangan. Ada nang kantat pas di awak, ada jua nang bagubiran manuruti artis wayahini.

Amun urusan muha, pupur mamupur pasti dihatiakan artis babiniannya. Gincu, calak mata, habang pipi pasti kada katinggalan. Sigar tu pang mata bubuhan Palui maitihi panyanyi bibiniannya nang tampil. Rahatan asik garbus maitihi kamanakannya banyanyi, Palui mambisiki ka anu Garbus.

“Tuh lihati si Jubai banyanyi, amun malihat gayanya banyanyi, lawan cara inya maingkut mikropon, inya tu masih bujangan asli artinya balum babubut,” ujar Palui.

“Nyata haja ah inya bujang, karna balum balakian,” ujar Garbus.

“Maksud aku wayahini biar balum balakian, ada jua nang bujangan tapi sudah kawin badahulu, bapangalaman,” ujar Palui.

“Amun handak maminandui bujangan asli lawan janda atawa nang sudah bapangalaman, lihati inya maingkuti mikropon rahatan banyanyi,” ujar Palui mamadahi.

“Napa hubunganya bujangan atawa janda lawan mikropon Lui?” ujar Garbus kada paham.

“Hiih, napa hubungannya Lui?” ujar Tulamak nang matan tadi umpat mandangarakan.

“Amun nang bujang asli, maingkutnya babaya haja, pina takuatan-takutan. Tapi amun nang sudah bapangalaman atawa janda, maingkut mikroponnya pasti baganggam, pisit banar,kada hakun malapas lagi,” ujar Palui tatawa mangalakak.

“Ikam ni panderan kada jauh pada parno-parno tarus,” ujar Tulamak wan garbus taumpat tatawa imbah mandangarakan jawaban mahaluya Palui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.