Kisah Gunta Ganti Utas

sipalui-71Imbah baampih mahunur di kantur pambakal, Palui tuhuk bacari gawian kasana-kamari. Bahkan inya sawat jua tulak madam ka subarang sana, tapi kada tahan jua imbah itu tabulik pulang ka banua.

“Lalu napa pulang nang ikam gawi wayah ini Lui?” ujar Tulamak manakuni Palui.

“Sual gawian napa haja aku kada manampik asal jadi duit wan halal,” sahut Palui.

“Kulihat saban hari ikam ada di rumah haja atawa di warung sama-sama wan kami, tapi nyatanya kantung ikam kancang tarus wan kawa mambayariakan nginuman,” ujar Garbus.

“Kalu kantung kancang karna baisi kartas wan karungkung ruku dan kalu kawa mambayariakan nginuman atawa makanan adalah karna razaki kita sabarataan. Dahulu biasa kukisahakan bahwa tiap urang sudah ada razakinya masing-masing dan kabalujuran razaki bubuhan ikam itu datangnya liwat tanganku,” ujar Palui.

“Kalu kawa Lui ai gasan satarusnya razaki kami liwat tangan ikam,” ujar Tulamak manyahut.

“Kalu razaki ikam liwat tanganku tarus talalu kanyamanan bubuhan ikam dan itu manyababkan ikam makin pangulir,” ujar Palui.

“Aku batakunlah Lui, napa sabujurnya gawian ikam maka pina paduitan banar padahal kami lihat ikam kada bagawi,” ujar Tulamak.

“Gawianku ini sabujurnya gawian malam, tiap malam aku diambili urang dibawa ka hutil,” ujar Palui.

“Napa digawi di hutil Lui, apakah ikam jadi panyanyi kaya di tivi atawa jadi satpam malam hari?” ujar Tulamak.

“Rupanya hasil gawian di hutil itulah maka kulihat saban hari ikam gunta-ganti utas, saban hari baganti putungan wan matanya,” ujar Garbus.

“Tarus tarang haja gawianku wayahini adalah tukang urut tamu-tamu di hutil, karna kabisaan itu kudapat wayah madam tadi aku sawat umpat kursus maurut,” ujar Palui.

“Rupanya upah mamijat itu larang banarlah Lui maka ikam kawa manukar macam- macam utas nang larang-larang,” ujar Tulamak.

“Sabujurnya upah mamijat itu sapambari urang haja, sukarela bahanu sabungkus ruku luar nageri haja, tatap kutarima jua,” ujar Palui.

“Kada mungkin kalu upahnya hanya sapuluh atawa lima walas ribu rupiah lalu ikam kawa manukar utas nang haraganya ratusan ribu,” ujar Garbus.

“Sual utas ini untung-untungan, karna wayah baurut itu awak, tangan wan jari-jari licin kana minyak. Wayah maurut tangan itulah, kada karasaan bahanu taumpat utasnya wan alhamdulillah… nang ampunnya kada mancari-i lagi,” ujar Palui tarus tarang bakisah.

“Itu artinya ikam mancuntan utas urang,” ujar Tulamak.

“Tadi sudah kapadahakan bahwa utas itu taumpat wayah aku maurut tangan wan jarijinya. Jadi kada singhaja dan itu adalah razaki kita sabarataan,” ujar Palui masih badalih kada hakun dipadahakan mancuntan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.