Kisah Asa Tu In Wan

sipalui-78Bariah di kampung tamasuk janda kambang. Urangnya lamak mungkal, kulitnya putih kuning, rambutnya ikal, pambengkeng wan bila lihum bungas banar. Lawan laki tadahulu kada sampai satahun sarak, pinanya kada ba akuran, taharat nang bini pada nang laki. Makanya rami jadi panderan urang.

Kawa garang lalakian nang handak lawan Bariah ini maimbangi kaharatannya. Sampai-sampai Palui lawan kakawalannya wani bataruh. Ujarnya, paling lawas satangah tahun cagar sarak pulang. Sakalinya apa nang ditaruhakan bubuhan Palui bujur jua. Pamuda bujangan itu sawat bakumpul talu bulan haja, lalu paampihannya basarakan pulang.

“Kira-kira kawa pang malawani urang sugih, harus saraba ada. Baik pamakan atawa pakaian,” ujar Garbus.

“Balum tantu, kalu nang dikahandakinya awak sama ganal kaya aku ini nah,” ujar Tulamak ba-agak manapak dada.

“Kalu kaya itu, aku gin bisa cucuk jua,” ujar Tuganal.

“Ganal awak itu gong-gong balum tantu dikatujuinya,” sahut Palui pulang.

Pas rami-raminya bubuhannya bahual, tahabar pulang Bariah dilamar urang bujangan, ganal awak kaya patinju. Lalakian ini masih anum jua apalagi inya dari kaluarga sugih. Abah umanya banyak baisian pahumaan, kabun lawan sapi haraguan.

“Nah, ini kira-kira cucuk wan janda Bariah, karna sama-sama sugih wan sama-sama ganal awal,” ujar Garbus.

“Ayu, siapa handak bataruh, lalaki kaya apa nang dicari Bariah itu,” ujar Palui ba-agak.

“Kada lain pamuda jaman dahulu nang sudah bapangalaman, kaya nang bakas badiri di sinilah,” ujar Palui manunjuk ka bakasnya badiri.

Huhulutan Palui rupanya jadi kanyataan, imbah cukup idah Palui diarak ka pangulu manikahi Bariah, kaduduanya sama-sama cukup katuju.

Rupanya Bariah manapati janjinya hakun dikawini Palui.

Bubuhan kakawalannya bingung, napa kalabihan Palui dibanding bakas tiga laki Bariah tadahulu. Waktu bubuhannya takumpulan, akhirnya Bariah mambuka rahasia.

“Talu lakiku tadahulu kaya kakanakan samunyaan, kada wani mamulai samunyaan minta rayu wan minta dipusut. Kada kaya lakiku Palui ini urangnya banyak pengalaman syukur banar bahanu asa tu in wan (two in one),”ujar Bariah sambil baungah lawan Palui.

Manjawab ai si Garbus lawan Tulamak nang sudah kakalahan diarai Palui, inyalah nang bahasil mangawini janda kambang itu.

“Ikam kada untung Bariah malah rugi, asa tu in wan itu kadanya ganal,” ujar bubuhannya mahuhulut sambil tatawaan.

Palui tadiam haja sambil muha tatunduk, karna apa nang dituduhakan bubuhannya itu bujur sabarataan, maklum awak sudah tuha kada kuat lagi mancangkul apalagi janda Bariah lagi ganas-ganasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.