Kisah Bajual Pundut

sipalui-76Hari itu Garbus wan bininya duduk baristaan di palataran kalihatan kaduanya basakit hati banar. Hari Ahad kaina,aku bulik haja ka pahuluan, abahnya ai, ujar nang bini.

Aku kada tahan lagi hidup di Banjar ini. Pancaharian kita magin ngalih. Kaparluan sahari hari makin balarang. Baulah wan bajualan wadai kada bapayuan.

Aku jua ma-ujik uyuh, apa lagi harga binsin kahada turun-turunnya, ujar Garbus manimpali pandir, tambah marista.

Sudah kuturuti papadah Kai Tuganal. Kita ini sudah diramalkan ulih sidin, sabaiknya kita bausaha badagang barang-barang nang balimpat-lipat haja. Hujungan pasti balipat jua, ujar sidin.

Buktinya napa? takun nang bini handak maniwas.

Iya umanya-ai, sudah kucuba badagang kajang nang ujungnya balipat ampat, sampai lima lipat.

Satumat haja badagang kajang, aku ampih, malahan rugi, ujar Garbus takuringis.

Nang kaya itu jua aku, ujar nang bini manyahut.

Aku baulah wan manjual pais, ba-bungkuh, pupudak, lapat, buras, lalampar, nasi pundut, nang pabungkusnya daun pisang balipatlipat,

sasuai ramalan kai Tuganal. Tapi satumat haja laris, lalu kada payuan lagi. Akhirnya kita rugi, lalu ampihan. Kahada mantuk puku, abahnya ai, ujar bini Garbus, banyu matanya kilir-kiliran.

Sabar haja umanya-ai ujar Garbus mahibur. Tuhan baluman mambari rajaki balabih gasan kita. Kaina pasti haja bagian rajaki nang banyak, umanya-ai. Ujar tuan guru tuha di masigit samalam, kita ini harus sabar, tawakkal, tatap bausaha wan badoa, umanya-ai. Kita jangan jua maniwas papadah Kai Tuganal. Tuhan jua nang manantukan, ujar Garbusmambisai bininya.

Tapi….ui abahnya, ujar nang bini pulang. Aku hiran sakaligus hiri banar wan si Aluh Mungkal di subarang itu. Inya ba-ulah wan manjual pundut jua. Kukira, kualititnya, rasanya kita kada kalah. Tapi kanapa inya kawa kawa batahan sadangkan kita rugi wan bangkrut?

Nah…itu ada rahasianya umanya-ai. Inya salajur bajual pundut nang satabul.

Haw….astaga! ujar bini Garbus tanganga.Lamun ikam kada parcaya, takunakan pada Katua RT kita, abang Palui, ujar Garbus sambil manyirit Palui nang tabalujur datang mailangi karena inya mandangar habar bahwa Garbus wan bininya handak bulik ka pahuluan.

Ui….dangsanak kaduanya, sabaiknya bubuhan ikam laki bini jangan parcaya wan ramalan saraba ujung balipat wan jua kada usah batitiwasan.

Tataplah bajualan, ma-ujik atawa mambalantik, insya Allah Tuhan mambari kita rajaki. Asal haja jangan manyanyalah nangkaya bajual pundut nang satabul itu tadi, ujar Palui.Jauhkan bala!, sahut bini Garbus dan diaminkan ulih lakinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.