Kisah Indah Sadikit

sipalui-77Wayah panghidupan makin sakit, haraga- haraga makin balarang, gawian ngalih dicari maka makin batambahlah bubuhan urang miskin, urang malarat dan mandarita.

Karna ngalih mancari gawian maka makin babanyaklah pangangguran, ditambah pulang adanya PHK.

Tapi sabaliknya banyak jua urang nang batambah sugih, makin malimpah kakayaannya. Walaupun jaman sakit tapi kawa haja manukar sapida mutur atawa mutur nang hanyar, baulah atau mangganali rumah lalu bulang bulik bajalanan ka jawa.

Ikam itu paharatan bapikirkah atawa mangalamunkah Lui? ujar Garbus marawa Palui duduk saurangan di warung acil Isul.

Aku taungut ini mamikirakan kaadilan, sahut Palui.

Di dunia ini kadada kaadilan Lui ai, nang banyak adalah katidak-adilan, katidak-jujuran, panyalewengan, pamarasan, pungli, KKN, ujar Garbus.

Hi-ih, aku paham Bus ai, manusia wayahini makin jahil, makin rakus, makin cakah, ujar Palui.

Bujur haja ujar ikam itu Lui ai, tapi kita pun harus jujur jua mangakui karna masih banyak haja nang baik dan nang baiman, ujar Garbus malamahi.

Wayah aku duduk saurangan tadi Bus ai, ada bibinian tuha-tuha nang datang maminta sadakah sambil pina sadih, lalu kutakuni barapa pakulih saharinya. Dijawabnya kada manantu, cukup manukar baras wan uyah, pahumaan kadada baisian, laki sudah mati, anak tanggungan lima ikung wan kada kawa manyakulahakan makanya tapaksa dibawa bapintaan ini, ujar Palui bakisah.

Maka pamarintah ada manyadiakan bantuan macam-macam jaminan susial, ujar Garbus pina saraba tahu.

Bantuan pamarintah itu kada kawa diharap karna banyak nang dibantas bubuhan pagawai wan patugas nang maurusnya karna nang maurus itu pun tamasuk malarat jua, ujar Palui.

Ikam mambarilah Lui wan bubuhan nang maminta sadakah tadi, ujar Garbus.

Aku biarpun baduit pas-pasan wan kada baruku atawa balum nginum, kuihlasakan basadakah sa-adanya, ujar Palui.

Mustinya ikamlah Lui ai nang berhak jadi urang sugih karna suka basadakah, manulung wan ba-amal, ujar Garbus mamuji.

Baiknya aku kaya ini haja Bus ai, aku ihlas karna kalu aku jadi urang sugih bisa sama watak wan bubuhannya jadi pamalar, rakus, cakah, pangaramput macam-macamlah, ujar Palui.

Barapa ikam mambari tadi Lui? ujar Garbus maanyaki.

Bubuhannya kubari saribu rupiah saikung, tapi inya kada hakun manarima lalu mambulikakan, ujar Palui.

Kanapa maka mambulikakan Lui? ujar Garbus.

Sakalinya bubuhannya minta tambah, karena sadikit dibari saribu dan tahu duitku banyak bakas manjual baras raskin, ujar Palui jujur mangakui.

Ikam pina harat bapadah jujur sakalinya katahuan mangil jua, ujar Garbus mahuhulut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.