Kisah Batunjulan

sipalui-79Bulan puasa nangini Palui rajin banar tulak ka langgar parak rumah. Kabiasaan paling Magrib wan Isya inya bajamaah, tapi limbah bulan Rama-dan, Zuhur, Ashar sampai Subuh inya ka langgar jua.

“Himung aku malihat ikam salawas puasaan ini Lui ai,” ujar Garbus wayah tulakan ka langgar.

“Bulan puasa haja pang Lui ai pina batobat. Imbah tuntung puasa tabulik pulang ka asal,” ujar Tulamak maurahakan.

“Tabaik aku kalu ada jua batobat. Daripada bubuhan ikam kada sing tobatan,” ujar Palui langsung bagagas masuk ka langgar. Rupanya di langgar kadada urangnya kacuali bubuhannya batigaan haja.

“Biar aku nang bang nah,” ujar Tulamak langsung bang juhur. Tuntung manyunat, tatap haja nang ada buhannya batigaan haja ada di langgar.

“Ayu ai qamat mak, sambil mahadang nang lain,” ujar Palui manyuruh Tulamak qamat. Lawas limbah qamat kadada jua jamaah lain nang datang. Bingung buhannya batunjulan jadi imam.

“Ikam haja Lui jadi imam, aku sudah bang tadi,” ujar Tulamak manyuruh Palui.

“Ikam Bus, aku pina kada nyaman awak. Suaraku jua parau, ehm..ehm…,” ujar Palui baalasan.

“Aku kada fasih bacaan Lui ai, nang tafasih tu ikam,” ujar Garbus jua baalasan. Mau kada mau Palui akhirnya hakun jadi imam sambahyang Zuhur.

Tuntung bazuhur, Palui mamimpin wirid nang handap. Pas takana handak badoa Palui kaingatan kabiasaan imam nang manyuruh ma’mumnya di balakang mamimpin doa. Langsung Palui manapuk lantai manyuruh Tulamak mamimpin doa.

“Pimpin doa mak,” ujar Palui manyilahakan.

“Ikam haja Lui ai,” ujar Tulamak mambulikakan ka Palui. Palui kada habis akal, lalu manapak ka arah Garbus. “Baca doa Bus… nang handap haja doa salamat wan tolak bala,” ujar Palui.

Garbus marasa kada hapal jua lalu mambulikakan ka Palui pulang. “Ikam haja Lui ai, nang handap gin aku kada hapal, apalagi nang panjang,” ujar Garbus manyilahakan Palui.

Habis akal Palui limbah kakawalannya sama pada kada hapal doa. “Mun kaya itu, kita badoa surangan-surangan haja, aku gen kabujuran kada hapal jua, lawan balum paham mangganti nang jamak lawan sorangan, takutan kaena tasalah,” ujar Palui akhirnya mambawai badoa saurang-saurangan.

“Amun kawa ini jadi rahasia kita batiga haja, bila mambongkar, sama lawan manyupani kita barataan, kita badoa batunjulan,” ujar Palui limbah bulikan.

“Akur Lui ai, aku gen supan mun katahuan urang kampung, kita badoa saurangan-saurangan,” ujar Tulamak wan Garbus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.