Kisah Kulak Masin

sipalui-93Bila sudah hari Ahad, bubuhan Palui wan kawalannya paling kasukaan banar. Karna hari Ahad itu banyak urang nang basaruan panganten, maka cagar tarasani makanan macam-macam wan nyaman nyaman.

“Biarpun banyak dan macam- macam makanan nang disajiakan urang tapi kada cagar samunyaan tarasani, karna parut ada batasnya,” ujar Garbus.

“Makanya bila saruan itu Bus ai jangan banyak banyak mangaut nasi atawa iwaknya tapi biar sadikit sadikit haja asal samunyaan tarasani,” sahut Tulamak.

“Kalu samunyaan macamnya dikaut dibuat ka piring, pasti kada nyaman lagi rasanya karna sudah campur baur, masin, manis, masam, padas,” ujar Garbus.

“Harus diakali Bus ai, jangan dicampur samunyaan tapi tunggal macaman maambilnya, biar haja sampai ampat lima kali bulik manjumputnya,” ujar Tulamak.

“Si Tulamak ini jangan dilawani bapander sual makanan Bus ai karna parutnya barangkap,” ujar Palui umpat manyahut.

“Kalu aku mamakan makanan wayah saruan itu, barapa macam haja sanggup dan samunyaan tarasani, walaupun basupan sadikit bulang bulik maambil tunggal macaman itu dan rasanya kada tacampur Lui ai. Tapi kudangar ikam Lui ai justru sawat tamakan makanan nang bacampur baur nang masin lahak itu baharu kaya bubur jadi satu,” ujar Tulamak tatawa manyambat kabubungulan Palui.

“Bujurkah Lui?” ujar Garbus mahimati batakun.

“Itu kisah bahari, kisah lawas Mak ai. Wayah itu aku hanyar kawin wan urang pahuluan, urang Hala. Di banuanya itu ada makanan has, makanan husus nang kadada di banua lain yaitu bila makan kulak musti dikawani wan iwak wadi,” ujar Palui.

“Kaya apa caranya Lui?” ujar Garbus.

“Wayah itu aku minta wan biniku, supaya inya maulahakan ‘kulak iwak wadi’. Karna aku handak makanan has banuanya maka inya langsung maulahakan parmintaanku itu,” ujar Palui.

“Nyamanlah Lui rasanya, aku balum biasa jua mancuba,” ujar Garbus pina kacar liurnya.

“Imbah masak lalu dibuatnya dalam piring lalu disajiakan wan aku. Sambil mamandang- mandang maka langsung kumakan. Eee… sakalinya bujur-bujur campur baur rasanya, masin banar,” ujar Palui pina jajarujuk handak muak.

“Napa maka pina jajarujuk handak muak Lui?” ujar Garbus.

“Sakalinya biniku itu bujur harus maulahakan nang kuminta yaitu ‘kulak iwak wadi’ makanya dikulaknyalah iwak wadi itu. Padahal sabujurnya adalah masakan kulak pisang wan masakan iwak wadi, lalu mamakannya baimbai. Karna suruhanku salah maka iwak wadilah nang dikulaknya,” ujar Palui kakalahan.

“Nah, bujur kalu Palui mamakan makanan has banua nang rasanya masin lahak?” ujar Tulamak mangalakak tatawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.