Kisah Marga Katurunan

sipalui-91Palui mangincang mandatangi Tulamak lawan Garbus nang rahatan dudukan di simpang tiga.

Kanapa Lui, pina mangincang bajalan, ujar Tulamak.

Bubuhan ikam ada malihat anakku nang paling halus kah? ujar Palui manakuni.

Kadada Lui ai…kami tumatan tadi kada malihat anak ikam liwat, ujar Garbus mamadahi.

Kanapa jadi manyarik-nyarik mancari anak ikam? ujar Tulamak batakun.

Kaya apa kada sarik, inya bahutang di warung Acil Rani kada bapadah-padah…limbah banyak hutangnya, Acil Rani managih ka rumah, supan banar aku, ujar Palui manjalasakan.

Ikam jangan manyalahakan anak. Ujar urang, buah tu kada jauh gugur matan pohonnya.

Anak ikam tu tuturutan kalakuan ikam bahari, ujar Garbus manarusakan.

Akur aku Bus ai…jadi amun handak sarik lawan anak, lihati jua kalakuan kita lagi halus, ujar Tulamak jua umpat mamadahi

Bubuhan ikam ini pina musti mamadahi aku, kalakuan anak bubuhan ikam gin kada jauh pada kuitannya,” ujar Palui kada mau kalah.

Napanya Lui kalakuanku nang manurun ka anakku? ujar Tulamak manakuni Palui.

Ikam ingatlah kanapa kita mangarani warung Julak Gincu warung ampat satu? ujar Palui manakuni Garbus wan Tulamak.

Kanapa yu..aku kada ingat nah, ujar Garbus Kita mangarani warung Julak Gincu tu warung ampat satu karna kalakuan Tulamak katuju makan wadai sidin ampat bapadah sabuting, ujar Palui mangisahakan.

Bujur Lui ai, aku hanyar ingat, ujar Garbus.

Nah, kalakuan Tulamak manurun ka anaknya si Udin nang paling tuha, ujar Palui.

Kanapa Lui lawan anakku si Udin, kulihat inya baik haja kalakuan? ujar Tulamak mambila anaknya.

Napanya nang baik? ujar Palui. Acil Rani tadi bakisah jua lawan aku, bahwa si Udin rancak makan wadai di warung sidin ampat buting bapadah sabuting, ujar Palui mangisahakan kalakuan anak Tulamak.

Ha..ha..ha, bararti sama katurunan abahnya jua, katuju ka warung ampat satu. Makan ampat bapadah satu, ujar Garbus tatawa mahuhulut tulamak.

Baarti aku di karamputi anakku jua ni. Pacangan basiap-siap mambayari hutang jua aku, ujar Tulamak manggarunum.

Tabaik anakku jua, biar bahutang, tapi bapadah, ujar Palui mambila anaknya.

Sama haja, abahnya katuju bahutang, pas katagihan Acil Rani, ujar Garbus tatawa lucut. Kita ini kana karma kalu lah? ujar Tulamak taungut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.