Kisah Dikira Dokter

Palui-04Tumatan halus Palui bacita-cita handak jadi Tuan Guru. Sasuai wan cita-citanya maka kamana haja inya pasti pakai baju, tapih, salawar atawa kupiah wan surban putih. Pukuknya kada kalah wan Tuan Guru nang asli.

Hanyar-hanyar tadi, parahatan Palui handak bamagrib ka langgar, inya tatamu wan Garbus nang mahabarakan bahwa mamarinanya Palui kana batabrakan wan sudah dibawa ka Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.

“Uui Lui, capat ikam ka Banjar mamarina ikam batabrakan, sidin dirampak trak,” ujar Garbus mamadahi Palui.

“Astagfirullah, bujurankah Bus, nangkaya apa kaadaan sidin,” jar Palui takajut.

“Bujur Lui ai, sabab aku tumatan datang di Banjar wan umpat maatarakan mamarina ikam ka rumah sakit,” ujar Garbus.

Imbah tuntung sambahyang Magrib bubuhan Palui wan Garbus langsung bataksi ka Banjar dan sampai tangah malam. Bubuhannya langsung batakun lawan patugas jaga, di mana kamar kurban tabrakan siang tadi.

“Ayu Lui langsung kita ka ruang Malati kamar III,” jar Garbus imbah tuntung batakun.

“Hadangi satumat Bus, aku handak sambahyang Isya dahulu, Lamun ikam handak badahulu kada papa kaina kita batamuan haja,” ujar Palui.

Imbah tuntung ba-isya Palui langsung masuk mencari ka ruang Malati, wadah mamarinanya dirawat. Tapi parahatan inya bajalan di lurung panyakit dalam wanita, Palui takajut ada bibinian saling langkaran manjuhut tangannya wan mambawa masuk ka kamar.

“Ayu Dok, tulungi mama ulun nah, sidin kasakitan banar,” ujar si bibinian tadi.

“Astagfirullah ingat lawan Tuhan,” ujar Palui takajut-kajut. “Sabujurannya aku kadada jadwal bakunjung ka ruangan nangini pang,” jar Palui bapandir.

“Pukuknya tulungi Dok ai, uma ulun lamun kawa disuntik, suntik haja supaya sidin kada kasakitan lagi,” ujar gadis tadi sambil meragap-ragap minta tulungi sambil tatangis-tangis.

“Hauuu…, napa ini…. Harum… eeeh salah, hantup… eeeh salah pulang…. Haram,” ujar Palui takajut-kajut diragap bibinian nang saling bungasan ini.

“Sabujurannya aku ini kada kawa manyuntik urang nang lagi kasakitan ding ai, lamun manyuntik ikam bisa ai,” jar Palui pulang.

“Hauuu…, nang garing itu uma ulun, kanapa jadi ulun nang handak pian suntik. Capati ubati uma ulun nah,” jar si gadis pulang.

“Nah… itulah masalahnya, sabujurannya aku lain dokter, aku nangini sama wan ikam jua nang manjanguk atawa manjaga kaluwarga nang garing. Makanya jangan tatipu wan panampilanku nang saraba putih nangini,” jar Palui.

“Haahh… kanapa hanyar haja bapadah lain dokter,” ujar si gadis takajut langsung malapas maragap Palui. “Ini artinya pian mancari kasampatan dalam kasakitan,” ujarnya pulang manyarik dan manyuruh Palui bajauh.

“Ini ngarannya berkah razaki ding ai,” ujar Palui sambil bukah kahimungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.