Kisah Lain Gulu Hayam

Palui-03Wak Haji Idrus manyaru bubuhan Palui, Garbus wan Tulamak, sidin basalamatan karna handak tulak haji ka Makkah.

“Habari si Palui, kaina inya kada hadir,” ujar Garbus.

“Kada usah dihabari Bus ai, inya pasti sudah tahu karna antinanya labih tinggi dari aku. Kalu kita hanyar mandangar hari ini, Palui sudah mancium bau saminggu sabalumnya,” ujar Tulamak.

Wayah malam basalamatannya, bubuhannya sawat datangan dan umpat manarima tamu serta wayah makanan umpat jua basusurung.

“Kada usah umpat bauyuh-uyuh Mak ai, lakasi bubuhan ikam makanan,” ujar wak Haji manyuruh.

“Sial aku Mak ai, iwaknya dapat gulu hayam,” ujar Palui.

“Dimaklumi haja Lui ai, makan di urang basalamatan ini untung-untungan, bila untung dapat dadanya atawa pahanya tapi bila buntung dapat kikitnya, halarnya atawa gulunya,” ujar Garbus.

“Tapi biarpun dapat gulunya, aku katuju haja karna masakannya nyaman Wan tulang gulu hayam itu ranyah banar kawa haja dimamah,” ujar Palui.

“Ikam dapat napanya Mak maka pina badiam haja,” ujar Garbus.

“Tulamak tadiam itu karna kakanyangan makan, mahunui parutnya handak bungkas.

Kukira Tulamak makan kada cuma sapiring haja karna tadi kulihat inya talu kali batambah manjuhut talu kali jua piring iwaknya,” ujar Palui.

“Tulamak tadiam itu Lui ai kukira karna inya kanyamanan. Kalu kita dapat iwak gulunya tapi Tulamak talu kali jua dapat pahanya atawa dadanya. Inya kahimungan,” ujar Garbus.

“Bubuhan ikam ini macam-macam haja manuduh aku kanyamanan dapat dada atawa paha hayam tapi nyatanya talu piring iwak nang kuambil itu samunyaan gulunya jua,” ujar Tulamak pina sadih.

“Hau, jadi kita batiga ini makan baiwak gulu hayam hajalah. Kalu kaya itu siapa haja nang makan paha wan dadanya,” ujar Garbus.

“Mungkin wak haji ini handak himat duit karna sidin pamalar, jadi sidin basinghaja manukar gulu-gulu hayam haja karna haraganya murah,” ujar Palui mulai curiga.

“Nah, itu wak hajinya, takuni Lui barapa ratus sidin manukar gulu hayam gasan basalamatan ini,” ujar Tulamak manyuruh Palui.

“Nyaman banar iwak gulu hayam ini wak Haji Idrus ai,” ujar Palui manyindir.

“Hahahaaa…, itu tadi lain gulu hayam Lui ai tapi adalah iwak walut karna banyak pitamin wan gizinya,” ujar wak Haji mangalak tatawa mangalahakan bubuhannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.