Kisah Uyuh Baharaguan

Palui-02Kada karasaan sudah labih anam tahun Palui kawin wan si Jaleha. Bubuhannya badua sudah dikaruniai talu ikung anak nang sabarataan lalakian. Jaraknya antara anak nang saikung wan nang lainnya kada tapi jauh, paling paling satahun.

Napa pabriknya baproduksi tarus maka saban tahun musti cangul saikung. Anak Palui nang partama bangaran si Pulai, urangnya nakal banar. Wayah ini sudah sakulah TK. Anak nang kadua wan katiga kada kalah jua nakalnya.

“ Rasa lapah abahnya ai ulun amun tiap hari manjagai kakanakan. Balum lagi baharaguan di dapur,” ujar bininya wayah Palui handak tulak bagawi.

“Nangkaya itu pang amun baranakan halus, apalagi anak kita itu kada jauh halatannya,” ujar Palui.

“Amun nangkaya ini tarus saban hari bisa satres jua ulun, apa amun haur umpat bamamainan wan kakanakan. Handak baindah hamuk banar ai batatiga. Tapaksa amun bubuhannya handak main batukupan, umpat jua basarusupsarusup ka bawah ranjang atawa di higa lamari. Amun kakanakan handak baajakan tapaksa jua babukah-bukah. Pas malamnya hanyar tarasa awak ringkutan,” ujar bini Palui.

Dasar bujur pang salawas baranakan halus, Palui jarang guringan wan bininya. Satiap dibawai Palui, bininya itu tatarusan bapadah kada hakun, alasannya awak uyuh atawa asa singkalan.

“Amun kaya itu cuba ai bawai kakanakan bamainan nang kada mauyuhakan awak nangkaya bahalma, main kartu bacangkul atawa bacatur,” ujar Palui sambil turun bagawi.

“Sudah jua abahnya ai, kawa paling sapandang haja, imbah itu kakanakan muyakan,” ujar bini Palui.

Kamariannya, wayah Palui bulik bagawi. Inya mandangar suara kakanakan kukuciakan:

“Mama matiii… mama matiii!” galu banar. Si Palui nang hanyar haja masuk ka rumah handak jua malihat napa nang digawi maka pina rami banar. Wayah dijinguknya ka balakang, dilihatnya bininya tarabah. Mulanya inya kada tapi mahatiakan jua, tapi imbah diitihinya bujur-bujur bininya itu kada sing garakan. Ada pang sapuluh manit bininya nangkaya itu, lalu bukah inya manyasah, takutan kalo ada napa-napa.

“Umanya…umanya… kanapa ikam?” ujar Palui manapak- napak muha bininya, tapi nang bini kalihatannya tatap kada babuncilak.

“Umanya… ujar Palui sambil mangguyang awak bininya, tapi tatap haja bininya itu kada bagarak. Gaer jua inya malihat bininya kaya itu. Palui bukah ka kamar mandi, diambilnya banyu sagayung lalu dilapaiakannya ka muha bininya, kada jua bininya babangun. Kahabisan akal lalu ai dikubuinya sagayungan muha bininya itu. Habis basah limbui hanyar bininya kawa tabangun.

“Abahnyaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!” ujar bininya mahahing kukuciak sambil bahahantak-hantak batis.

Takipik Palui bininya manyarik.

“Kanapa pian mambanguni ulun?!! Hanyar haja kawa takalap.” ujarnya marunca-runca pina sangkal.

“Aku takutan ikam pina kada bagarak,” ujar Palui hanyar sadar bininya pupura mati supaya kawa barabah mahilangakan lapah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.