Kisah Sati Bakarangan

sipalui-99Palui sudah samingguan bulik kampung dari kuta Rantau ka Banjar. Malihat buhan Tulamak duduk di gardu umpat jua inya bagabung.

“Apa habar Lui,lawas bulik ka kampung,” Tulamak manyapa Palui.

“ Maklum haja Mak ai aku mailangi kuitan bibinian lagi nang masih hidup,” jawab Palui.

“Ramilah di kampung ikam Lui? Apa haja nang ikam gawi?” Takun Garbus.

“Banyak basantai haja Bus ai, Mak ai,” jar Palui manyahuti.

“Basantai dimana Lui?” takun pulang ulih Garbus.

“Aku basantai satiap kamarian ,makan sati bakarangan diwarung acil Jariah nyaman banar pang,” ujar Palui bahimat tapi pina mampahawai wan buhannya.

“Karangannyakah diumpatakan dimasak? “ Kada kaya itu pang maksudku,” jawab Palui.

“Karamput Lui ai, nang nyaman itu sati Gambut, sati Banjar, sati Madura, iya kalo? Tapi amun sati ditaburi karangan atawa pasir kadada sajarahnya nyaman, Lui ai,” jar Tulamak pina sarik.

Kaya ini nah Bus lah, Mak lah aku duduk tiap kamarian diwarung acil Jariah andaknya di kampung Bakarangan daerah Tapin, sati sidin nyaman banar, urang manyambat sati bakarangan, kaya itu pang buhannya ai, jar Palui sambil tatawa mengalahakan.

Oh kaya itukah Lui, pantas ikam lambat bulik ka Banjar, kanyamanan makan sati Bakarangan, jawab Tulamak wan Garbus kakalahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.