Kisah 17 + 71

sipalui-107Palui ini tamasuk urang nang mamperhatikan waktu salat. Kada hakun inya bausaha kada tahu di waktu. Pas waktu salat zuhur, istirahat jadi supir bajaj, segera penuhi panggilan azan nang berkumandang di masjid raya.

”Kita bamandak dahulu panumpanglah. Waktu salat zuhur sudah sampai…,” rawa Palui ka panumpang bajaj hang minta antar ka Sungai Lulut.

“Ayuha Lui ai, aku apa ujar supir haja,” sahut panumpang nang bangaran Mujtahidun.

“Alhamdulillah, tabawa panumpang nang nyaman diatur,” sahut Palui asa himung.

“Salat numur satu, limbah itu hanyar lanjut kita bajalan…,” ujar Mujtahidun himung jua.

Meskipun jadi supir bajaj usaha, Alhamdulillah cukupan haja dicari sahari gasan dimakan dua hari. Inya bujur kada mambawa panumpang manusia, sakalinya mambawa tumpangan barang. Urang nang bakiosan di muka rumah, bacari barang di pasar, barangnya minta antarakan bajaj Palui sampai masuk gang ka luar gang di Banjar ini.

”Rami haja Lui lah, sakalinya jadi supir bajaj?” takun Tulamak ka Palui.

“Alhamdulillah, Mak ai. Bakukus haja dapur tiap hari kami?” Sahut Palui lihum.

“Bagus Lui ai, asal jangan mandah haja dapur ikam?” umpat jua Garbus manyurung pander.

Tampulu takumpulan, Palui mambawa kesah wan buhannya.”Aku handak mambawa kesah urang jua,” ujar Palui.

“Kesah apa Lui?” sahut Tulamak.

“Kesahnya ini angka, jangan dipadahakan angka togel lah?” jawab Palui.

“Berapa angkanya? Angka cantiklah,” Garbus baucap.

“Angka cantik 17 wan 71, napa nah tangguh?” Palui asa himung,buhannya kada tahu.

“Itu bilangan salat sehari semalam 17 rakaat, kalu 71 itu bilangan hari kemerdekaan RI nang ke-71,” sahut Garbus lakas.

“Aku mandangar urang bapander di teras masjid raya, limbah salat zuhur saminggu nang lalu, ujarnya binian itu baisi akal satu, baisi nafsu tujuh. Kebalikannya lakian itu baisi akal tujuh wan baisi nafsu satu,” Palui manjalasakan.

“Sudah itu pang apa kelanjutannya?” takun Tulamak.

“Makanya nang suka basalingkuh, maaf lah, itu binian, karana nafsunya tujuh alias banyak. Jadi hati-hati bila bini kada puas wan laki, bisa malapisakan inya. Kalu lakian itu suka bausaha haja, karana akalnya tujuh alias banyak. Ikam marasa saurang kalu, handak bausaha tarus , supaya kahidupan rumah tangga bakacukupan…,” Palui bakesah manggut-manggut Tulamak wan Garbus.

‘”Damintukah Lui? Bujur jar ikam itu,” sahut Garbus.

“Makanya kita harus maimbangi jua, supaya kuat nafsu kita, jadi bini marasa puas, kada betaha inya basalingkuh?” sahut jua Tulamak.

“Bujur Mak ai,jangan lamahan tarus, haur bausaha haja,nafkah batin taabaikan, galau jadinya. Banyaki minum madu kelulut haja,” ujar Palui sambil lihum, tatawa Garbus wan Tulamak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.