Kisah Ampih Bapupur

palui-10Balum sabulan lagi kakak bini Palui nang bangaran Acil Julaikha ditinggalakan mati laki, talihat pina buringisan. Jarang ka luar rumah, jarang ka pasar manukar iwak atau sayur, jarang pula duduk di warung guring-guringan Uwa Halidah.

”Napa Lui Acil Julaikha kada biasa lagi duduk di warung Uwa Halidah ini?” takun Garbus ka Palui, wan ampih pinanya bapupur, bagincu kaya dahulu.

“Kanapakah kalu, mungkin sidin pina panyupan salawas ditinggal mati ulih abahnya Hatimah?” jawab Palui manangguh.

“Ujar te, ada nang kada maijinakan ka luar rumah?” sahut Uwa Halidah umpat bapander.

“Siapa nang kada maijinakan, ikamkah Lui?” ujar Garbus.

“Nah, akulah ditangguh, lakinya kada aku. Kada pas ikam Bus ai…,” jawab Palui asa muar ka Garbus.

Jarang ka luar rumah Acil Julaikha , paling maantar anak ka sakulahan si Rizkiyana ka SD nang sakitar satu kilo pada rumah sidin, sudah itu langsung bulik , kada pernah singgah lagi di warung Uwa Halidah atau ka pasar.

Malihat hal demikian , Palui baastilah datang ka rumah Acil Julaikha sabalum maantar anak sidin nang panuhanya Hatimah ka Tsanawiyah Asam Cangkok.

“Kanapa cil pian, kada biasa lagi duduk di warung Uwa Halidah, buhannya manakunakan ka pian?” takun Palui ka Acil Julaikha langsung.

“Dahulu lagi aruah abahnya Hatimah hidup, aku rajin ka warung Uwa Halidah, rami bagayaan wan pengunjung warung lainnya, iya kalu Lui?” sahut Acil.

“Inya napa cil kada hakun lagi duduk di warung Uwa Halidah ini te?” takun pulang Palui.

“Kaya ini Lui lah, aku ini manjaga perasaan aruah abahnya Hatimah di alam kubur?” sahut Acil Julaikha mata sambil manyirit ka Palui.

“Jangan tapi dipikirakan cil ai, abahnya Hatimah sudah meninggal itu kada cagar babulik lagi jua ka rumah,” jawab Palui mamanasi.

“Aku tiga hari limbah maninggal abahnya Hatimah, datang ka tuan Guru H.Durauf. Ujar sidin selama masa iddah ini jangan tapi bapupur, wan bagincu nang tabal, jangan duduk di warung atau ka pasar, kecuali panting banar. Pukuknya manjaga perasaan aruah nang ada di kubur,” jawab Acil Julaikha manjalasakan masalahnya.

“Apa maksudnya masa iddah itu cil?’ Palui batakun tarus.

“Masa iddah itu artinya masa seratus hari limbah kematian laki kada bulih nikah atau kawin. Jadi selama seratus hari itu harus dijaga bujur-bujur jangan sampai manimbulkan fitnah wan urang banyak. Dikira urang rajin duduk di warung bapupur tabal handak mancari laki, padahal masa itu dilarang kawin, mangarti kalu Lui?” ujar sidin manjalasakan bahimat banar.

“Oh, kaya itukah sakalinya papacahannya, cil? Mangarti ulun, Alhamdulillah pian batakun ka tuan guru. Jadi kada salah langkah dalam menentukan langkah selanjutnya. Ini ada haja binian balum manyaratus laki mati, sudah kawinan, karana buta hukum agama. Jadi pian itu bagus banar, manjaga diri wan kesuciannya…,” Palui manyahut mambela Acil Julaikha nang lakas sidin manutup lawang rumah limbah Palui turun pada rumah Acil Julaikha.

“Mantap cil ai?” ujar Palui lihum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.