Kisah Batasmiyah

palui003Kaluwarga Pak Asad nang urang Nagara sudah malima tahun balaki-babini tapi baluman pakulih anak. Nang laki (Pak Asad) bagawi di pabrik timah nang sapasial maulah barbagai paralatan dapur nang bahan dasarnya dari timah.

Sadangkan bini Pak Asad bausaha mambantu laki dami manunjang parikunumian kaluwarga, yaitu sabagai agin pangumpul ‘iwak karing sapat’ nang banyak diulah ulih urang kampung situ. Kaina bila sudah hibak takumpul hanyar diatar ka wadah langganan sidin padagang basar iwak karing di Pasar Lima.

Hasil usaha nitu, Alhamdulillah kawa mamanjang-manjangakan duit, sahingga kahidupan kaluwarga Pak Asad lumayan mapan-lah ujar urang wayah hini. Jaka ibarat urang bajukung tu nang bakayuh badua, jadi talaju sadikit pada nang bakayuh saurangan (artinya nang bausaha laki-bini, jadi hasilnya dubul jua ). Cuma masalahnya itu tadi pang, laki-bini nitu baluman dikaruniai Allah Taala anak.

Tapi barakat rajin wan cangkal dan jua cangkul tarus, sarta salalu badu’a maminta awan Tuhan, Alhamdulillah akhirnya kaluwarga Pak Asad ini dikarunia-i Allah anak bibinian. Kadua laki-bini itupun kada habis-habis basyukur dan bagambira bangat manyambut kalahiran anak nang didamba-dambakan salawas ini.

Sabagai rasa syukur, lalu diadakanlah acara aqiqah dangan manyumbalih saikung kambing sakaligus ‘batasmiyah’ mangarani anak. Para tatangga, kaluwarga wan handai –tulan disaru, kada katinggalan jua buhan Palui sapakawanan sabagai tatangga basubalahan RT.

“ Ikam disaru-lah Bus ka-acara aqiqahan di wadah Pak Asad malam ahad ini ?” takun Palui ka Garbus.

“ I-ih.., aku disaru ulih Pak Asad saurang. Sidin pas umpat baujik wan aku. Sidin jua baamanat manyaruiakan buhan kakawanan kita. Tulamak sudah jua kupadahi. Siiipp..! jar-nya, cagaran dapat manambah vitamin pulang malam ahad kaina ,“ jalas Garbus.

Palui tatawa mandangar kisah Garbus nitu. “ Mun kawan kita Tulamak tu kada kawa mandangar urang baaruhan. Kada disaru gin inya bausaha umpat datang, apalagi disaru,” jar Palui.

Suah ada urang basalamatan, kabalujuran Tulamak kalumpanan disaru. Pas parahatan urang basusurung handak makanan, Tulamak kuriak-kuriak ‘mamadahakan ada ular’ di halaman rumah urang nang basalamatan nitu. Apa ada urang kaluaran, asing-asingnya mancari kayu gasan pamangkung.

Tuan rumahnya mambawa parang sambil baingkut sintar. “ Mana ularnya, Mak ? “ takun urang-urang. “ Inya sudah masuk ka barumahan ! “, ujar Tulamak inting haja.

Nah, satalah itu Si tuan rumah balalu manyilahakan kambali ka urang-urang nang turunan ka tanah tadi masukan ka rumah. “ Ayu bapa-bapa barataan kita masukan pulang ka rumah, “ jar sidin. Alhasil malam itu Tulamak kawa umpat manambah vitamin, walaupun kisah ularnya tadi karangan Tulamak haja!

Sasuai rancana pas malam ahad Pak Asad basalamatan aqiqah wan batasmiyah. Ngaran nang dipilih kaluwarga Pak Asad gasan anak sidin tu adalah ‘ Siti Fatimah ‘. “ Bagus banar,”,jar Guru nang mamimpin acara tasmiyah. “ Nangkaya ngaran anak Rasulullah, Fatimatuzzahra istri Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, kuitannya Hasan dan Husin, cucu nabi kita Saw, “ jar Guru manjalasakan.

Sual ngaran anak‘Siti Fatimah’, Palui umpar jua bakumintar, “Buhan pian tahulah kanapa sababnya anak Pak Asad ini dingarani sidin Siti Fatimah ?” Urang-urang cangangan ka Palui handak tahu. Lalu jar Palui pulang, “Inya sidin manyasuaikan wan gawian sidin dua laki-bini. Bini Pak Asad sabagai agin iwak karing sapat, disingkat ‘Fat’ ; sadangkan Pak Asad bagawi di pabrik timah, disingkat ‘Mah’. Maka bila kaduanya disambung jadilah Fatimah, “, ujar Palui mangaradaw dangan bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata !

“ Cah .., kadanya mintu pang, Bapa-bapa-ai. Nitu karangan Pakacil kita Palui haja,” ujar Guru umpat jua mahaluya. “Nang pasti bujur tu, sababnya ialah karna anak Pak Asad ini bibinian. Jakanya lalakian ngarannya pasti kada Fatimah,” jar Guru sambil sidin manyulum wadai bingka.

“ Bujur Guru..! Kami umpat Guru ..!” jar bubuhan hadirin malam itu tadaraw. Palui tahutang satu nol awan Guru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.