Kisah Kalah wan Anak

Zaman now ujar urang, artinya kaadaan urang saat ini, banyak kamajuan, dibanding urang-urang bahari. Dahulu tamat alifan haja asa himung banar sudah, tapi wayah ini kakanakan balum tamat SD sudah khatam Alquran.

”Napa Lui pina sibuk banar baukur kain hirang?” rawa Garbus.

“Aku handak maantar ka panjahit, baukur gasan baju anak wisuda,” sahut Palui kada tahu-tahu.

“Nang bujur haja bapander, anak balum tamat SD sudah dipadahakan handak wisuda,” Garbus bingung.

“Makanya umpat informasi zaman now,” Palui mampahawai Garbus.

“Aduh Lui bahasa laut pulang ikam, makinnya ai aku bingung,” Garbus tanganga inya asa dibunguli Palui.

“Nang bujur nah apa jar ikam Lui,” sahut Tulamak nang hanyar datang.

“Ayuha baparak buhan ikam, aku handak manjahitakan baju gasan wisuda khataman Alquran anakku Amat. Rencana wisudanya di salah satu masjid kuta Negara situ,” ujar Palui mamacahakan.

“Tamat mangaji atau khatam Alquran taumpat diwisuda juakah anak ikam?” takun Tulamak.

“Iya ialah Mak ai, kada hanyar tamat kuliah haja nang diwisuda , tamat mangaji gin jua mangikuti wisuda apalagi tamat kuliah jadi sarjana,” ucap Palui asa himung.

Sampai waktunya wisuda khataman Alquran, Palui, anaknya wan bininya tulakan ka Negara karana di situ andaknya prosesi wisuda tahun ne. Himung banar dua laki bini anaknya taumpat jua nang diwisuda.

”Handak kamana Lui batalu beranakpina mahancap basapida mutur?” takun bini Garbus.

“Kami bakumpulan di kuta dudul dahulu, sudah nitu hanyar baimbai ka Negara,” sahut Palui.

“Handak napa buhan ikam ka sana?” gakun bini Garbus pulang.

“Ne nah anakku Amat mangikuti wisuda khatam Alquran,” sahut bini Palui.

Saat prosesi wisuda nitu, disuruh anak Palui mambaca surah-surah pendek maupun panjang di hadapan ustadz-ustadz sakalinya kada mengecewakan. Lancar banar inya wan dasar hafal.

”Ya Allah uun manangis nah, anak ulun fasih mangaji, sadangkan ulun, juz amma haja kada tamat apalagi tamat Alquran, badosa banar ulun ya Allah,” Palui nyaring basuara di hadapan urang banyak sambil manangis bujur.

“Apa Lui karasukan apa ikam?” rawa ustadz nang mawisuda kakanakan.

“Ulun manyasal ustadzlah, lagi bahari kada mangaji, wayah ne kalah wan anak, inya bisa banar mambaca Alquran, ulun bajuju banar nah,” Palui marista diri sakalinya.

“Ayuha Lui ai, masih ada kasampatan, kena isuk aku malajari iqra gasan urang tuha ada jua,” jawab ustadz. Lihum Palui mandangarnya.

“Han jarku Lui, ilat karas sudah bila balajar mangaji sudah tuha. Tapi kada apa-apa bila ada kamauan pasti bisa!” ujar ustadz manyamangati Palui.

“Matan isuk nah, lajari ulun pak ustadzlah!” Palui mahiba, lihum sidinnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.