Kisah Balajar Bamasak

Kahidupan urang di ‘Zaman Now’ wayah hini pina samakin paraktis. Saraba capat. Paribasanya, ‘siapa capat dapat, siapa lambat kada taumpat !’. Pukuknya bilang saraba instan nangkaya mie.

Bamasak pakai ‘rice cooker’, handak banyu panas atawa banyu dingin tinggal maambil ka ‘dispenser’, handak mamakan buah nang sigarsigar, tinggal mambuka kulkas ! Batatapas, putar ka masin cuci, atau mun kadada masin cuci, julung ka tukang ‘laundry’.

Handak tulak bailanja –tapi kadada baisian sapida mutur- tinggal talipun ujik atawa taksi

on line. Handak batutukar kadada duit di tangan, tinggal gisik kartu karidit ( tapi ba-i-ingat jua pang mun karancakan manggisik, napa kapala bisa tasanda !).

Kaya itu jua sual makan, saraba paraktis. Urang bajual iwak masak barahuy di mana-mana, handak iwak napa haja ada. Paribasanya nangkaya ‘iwak duyung’ gin ada ( nitu maksudnya, Si Acil nang bajualan !). Bagitu jua dangan gangan-manggangan salalu tarsadia ( mulai gangan waluh basantan, gangan kaladi, gangan asam, gangan nagka, gangan humbut, gangan sayur baning, dll). Amun kita handak manggangan saurang, mudalnya kada mayu lima ribu, mana hawat manggawinya pulang.

“Tapi pulang umanya-ai,” uja Palui, “Amun makanan kararancakan saraba nukar, bahanu bisa jua asa dulak.“

“Maksud Pian napa, Abahnya ?”, takun nang bini.

“ Yahh.. sakali-sakali laki handak jua manikmati masakan ulahan bini,” jar Palui sambil manyirit ka nang bini.

“Tapi kita ni tinggal badudua-an haja lagi, Abahnya-ai. Kakanakan sudah asing-asingnya ba rumah tangga. Mun aku manggangan saurang bahanu balabihanan, tabuang sayang. Manggangan sadikit asa maalang-alang. Mana pulang Abahnya tahu haja sudah kalu, aku ini kada pambisaan nangkaya urang nang katuju bamasak-masak,” ujar bini Palui pina marangut.

“ Kalu sual kada bisa tu kawa haja diatasi, Umanya-ai,” jar Palui pulang.

“Maksud Pian kadimapa ?” dasak nang bini.

“ Tuh.. lihati di TV ! Di situ rancak diparagaakan ulih para Sip (Chef) kaya apa cara maulah atau mamasak sasuatu Janis makanan. Atau maulah wadai-mawadai nang nyaman-nyaman,” Palui manuduhi nang bini.

Dasar bujur puhun kamarian itu wayah bini Palui manyatil TV, pas ada palajaran bamasak nang dipandu ulih saurang juru masak ahli (Chef). Bini Palui maancap manyiapakan sagala sasuatu sasuai awan patunjuk Chef nang di TV. Palui umpat jua badiri di higa nang bini. Salanjutnya napa-napa nang diucap atawa disuruh ulih Chef tarsabut, bini Palui tinggal maumpati haja lagi.

“Nang partama (ujar Chef nitu), nyalakan kumpur, kamudian tanggari rinjing. Salanjutnya tuang ka rinjing nitu tiga sinduk makan minyak kalapa. (Bini Palui ancap maambil sinduk manuang minyak lamak talu sinduk). Sakarang ambil bumbu nang sudah diulak atawa dipirik lanik, masukkan ka rinjing. Tumis sampai babau harum. Siapakan santannya, ujar Chef di TV. ( Bini Palui hanyar ingat, inya balum manyiapakan santan, lalu inya bakuriak minta tulung awan nang laki, ‘Santan, Abahnya ..! Santan, ambilakan di lamari ..!!’ Palui sigap baluncat ma-ambilakan santan di lamari.

Sakarang masukkan santan ka rinjing, tunggu sampai inya manggurak, ujar Chef nitu bawibawa. Dan nang tarakhir, satalah manggurak, Kasih daun salam. !”.

Cuma masalahnya sawaktu Si Chef pamandu acara di TV nitu manyuruh atau baucap : ‘Kasih daun salam’ tadi, pas taimbai awan bunyi patir sing nyaringan : DAARRR !!! (suara manggalagar !), sahingga suara Chef nang didangar ulih bini Palui, ‘Kasih ..Salam ..!!’ ( daunnya hilang disambar bunyi patir !).

Maka kada bapikir panjang lagi bini Palui sagra mahuyungakan muntung ampah ka rinjing sambil baucap : ‘Assalamu’alaikum !’.

‘ Wa’alaikumsalaam !’, jar Palui manyahut di higa sambil inya lucut tatawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.