Kisah Tasalah Timbai

Garbus mambawa apam Barabai sabungkus ka pus gardu wadah buhannya bakumpulan, sakadar ulih-ulih inya hanyar datang mudik dari hulu sungai.

“Amun kita batutulakan bamutur matan Banjarmasin ka hulu sungai ataukah sabaliknya, apakah bamutur paribadi atawa bataksi, kada salahnya kita manyiapakan ‘duit ricih,” ujar Garbus sambil inya mambuka daun pambungkus apam Barabai.

“Gasan napa duit ricih nitu, Bus ?” takun Tulamak.

“ Itu pang, gasan manimbayi urang bapintaan di pinggir jalan. Ada nang sagan masigit, sagan langgar, sagan sakulahan atawa sagan anak-anak yatim di panti asuhan,” sahut Garbus.

“ Iya-ai dasar bujur, Bus-ai. Kuhitung waktu aku mudik samalam jua, kada kurang dari sapuluh tampat urang bapintaan di pinggir jalan. Bahkan bahanu urangnya badiri di tangah jalan,” timpal Tuhirang sambil muntungnya kiap-kiap manyulum apam.

“Jadi.., Amun kita sambil liwat umpat manimbayi duit ricih, nitu ngarannya sabagai amal nang kada karasaan,” jar Garbus pulang.

“Kada karasaan-ai amun nang ditimbai duit ricih tarus. Cuba sakali-sakali lambar puluhan atawa dua puluhan, sawat sapuluh tampat karasaan tu inya,” ujar Tulamak mambahas.

“Aku suah bataksi mudik ka hulu sungai, pas di intang urang bapintaan tu mutur jalannya bagamat. Kulihat ada Kai-kai sidin pina gitir-gitir maungkai salupi, lalu mambuka kaca jandila mutur sambil baancap manimbai ‘duit kartas’ ka urang bapintaan nitu. Sakilas kulihat duitnya pina habang nangkaya duit haraga saratus ribuan, tapi asa kada mungkin jarku dalam hati,” Tuhirang manyurung pandir.

“Tapi siapa tahu sidin mimang sukarila manyumbang saratus,” ujar Tulamak.

“Bujur , Mak-ai. Sakalinya iya jua-ai ! Apang kudangar patugas nang mahalau-halau di mik nitu kuriak-kuriak panuh samangat maucap : ‘Alhamdulillah..! Alhamdulillah ..! Tarima kasih banyak kapada panumpang nang talah manyumbang ‘saratus ribu rupiah! Mudah-mudahan pian barataan salamat sampai ka tujuan. Mudahan pian nang manyumbang tadi dimurahakan rajaki ulih Allah. Mandapat ganjaran pahala nang balipat ganda, disihatakan awak sarta dimudahakan dalam sagala urusan. Amin .. amin.. ya rabbal ‘alamin..!”.

Panumpang-panumpang lain cangangan ka alah Kai nitu, samantara Si Kai pina taungut sadih. Sakalinya sidin tadi tasalah timbai. “Aku tadi handak manimbai haraga ‘dua ribuan’, tapi maraga handak baancap-ancap pas talapis wan haraga ratusan. Karna tasalah timbai, aku tapaksa bahutang dulu gasan mambayari ungkus taksi ikam ini Pir-lah. Sisa duitku kada mayu lagi,” ujar Kai nitu gitir-gitir mambari maras bapadah awan supir taksi.

“Inggih.., kadapapa, Kai-ai”, jar Supir pina masam muha ( Tapaksa-ai kadapapa, imbahnya kadimapa-am lagi ?) “ Dudi-dudi Pian siapakan dahulu di kantung matan rumah, Kai-ai, duit nang pacang ditimbai ka urang bapintaan, supaya kada tasalah timbai”, ujar supir babasa-basi.

“Kasiannya Kai nitu-lah”, ujar Tuhalus baimpati.

“Mudah-mudahan dua tukang halau-halau kapada Kai nitu dikabulakan ulih Allah Taala,” ujar Palui manyudahi.

“Kalu sual ‘tasalah timbai’ ini aku kaganangan awan aruwah abahku bahari,” ujar Tulamak mangilas balik.

“Napa sababnya, Mak ?”, takun buhannya.

“Waktu aku masih kakanakan, kaluwarga kami barumah di lanting. Nang ngaran badiam di atas banyu, mungkin karna tuntutan wan pangaruh lingkungan, umur tujuh tahun aku sudah bisa bakunyung. Nah.., katika pamarintah kuta handak manartipakan lanting-lanting di dairah kuta, maka kami akan dipindahakan ka rumah susun balantai ampat nang sudah dibangun ulih pamarintah. Tapi waktu itu abahku bakaras kada hakun pindah”.

“ Napa alasan pian maka kada hakun bapindah pada lanting ini, Pa!” takun patugas dangan sabar.

“ Jadi jar abahku, ‘Muhun maaf, Pa-lah. Saya ini sudah sapuluh tahun labih bagana di rumah lanting inih. Saya sudah tabiasa mun wayah guring ba-ayun-ayun.”

“ Napa, Pa. Sampai Pian satuha ini masih haja-ah guring ba-ayun ?” takun patugas ma-anyaki.

“Bukannya guring ba-ayun di ayunan nang bagantung pang, Pa-ai, tapi ba-ayun lantaran lanting kami diayun ulih galumbang bila ada kapal liwat,” jar abahku mahalabiu. “Tapi nang iya-nya ada sabuting alasan saya nang paling parinsif, Pa-ai”, jar sidin pulang.

“ Napa, Pa ?!”, ujar Patugas panasaran.

“ Saya tu amun wayah sarik awan anak, inya saya tangkap lalu saya timbai ka banyu ! Nah.., karna sudah tabiasa kaya itu, saya takutan kalu ‘tasalah timbai’, Pa-ai. Cuba Pian bayangakan Pa-lah, busiahalah wayah saya bagana di rumah susun kabatulan waktu diundi dapat di lantai ampat- katika saya sarik kaalah anak, lalu tatimbai saya saparti waktu bagana di lanting. Napa jadinya, Pa ?!” jar abahku sambil bakirik.

“ Uu kalu kaya itu parsualannya, Pian kami cuba mambicarakan awan pimpinan supaya dapat jatah rumah susun nang di lantai dasar haja, Pa-ai. Jadinya, mun pas Pian handak manimbai anak, insya Allah kada jadi Pa-ai, karna Pian malihat tanah atawa malihat sapida mutur bahangkangan parkir di dapan rumah !” ujar Patugas mambijaksanai sambil tatawa (Damhati patugas : ‘nang panting hakun pindah dahulu’, sual salanjutnya urusannya baasa pulang kaina). “Mun bujuran dintu, Saya satuju bapindah, jar abahku, karna nang diunting sidin mimang jatah di lantai dasar nitu. Katika diadakan pangundian, sakalinya pas dapat jatah rumah nang di lantai dasar, Alhamdulillah !”, Tulamak maakhiri kisah ‘tasalah timbainya’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.