Kisah Babini Anum

Rasa kacar Palui malihat kapala sakulahnya (kepsek) manikah pulang imbah sabulan ditinggal pergi salama-lamanya ulih bini sidin.

”Ubui umanyalah hanyar 25 hari maninggal dunia bini, kepsek sudah nikah kembali,” ujar Palui pina suka mambawa habar ka bini.

“Imbah nitu pang handak juakah pian kaya sidin manikah ! Aku putung banar ai sanjata pian nah!” nang bini manciling.

“Iya basabar-sabar haja umanya, jangan tarlalu emosi ikam mananggapinya, siapa tahu banyak hikmahnya, di balik kepsek manikah kembali nitu,” Palui manyabari ka bini.

“Nafsu te, apa nafsu haja lakian nitu diusungnya, kadanya lain nah!” bini Palui ketus dikisahakan kepsek ulih Palui manikah pulang.

”Ayuha aku basunyi ha lagi, daripada behualan tarus, kada jadi baras jua!” Palui mangalunyur inya handak ka masjid salat Dzuhur bejamaah di masjid Assalam.

Rami takumpulan di teras masjid imbah salat Dzuhur hari Ahad nitu. ”Uh Pak Imam tahu ai kalu sudah kepsek di sakulahan ulun, sidin manikah lagi, anum pulang bini sidin,” habar Palui ka imam masjid.

“Kada mandangar lagi Lui ai,” jawab Pak Imam.

“Uh Pak Urun kah, kepsek di sakulahan ikam kalu, sidin manikah wan kaluarga bini sidin jua, binian bujang hanyar tamat kuliah Lui ai, sidin liur anum jua masih,” sahut Tulamak.

“Ayuha Lui ai, ikhlasakan haja, sidin banyak baisi gaji, anak talu ikung masih halus-halus, jadi siapa nang manggantiakan mamanya nitu, mungkinlah pak kepsek mambawa anak ka sakulahan,” ujar Garbus paman sakulahan di sakulah Palui nitu.

“Aku te kada apa-apa, rasa kacar jua jadinya handak nikah kaya sidin tabalikanan,” Palui lihum sorangan.

“Kaya nitu pang lakian ni, bila urang mati bini lakas babini kembali, balum manyaratus lagi, tapi bila urang mati laki, saumuran nang bini kada kawin lagi banyak haja nang kaya nitu,” sindir Tulamak.

‘Kada apa-apa mun alasannya kuat Mak ai, bagus haja nikah kembali, supaya nang laki nitu kawa fokus manghadapi gawian di sakulahan, wan ada nang maharagu anak-anak manggantiakan mamanya nang sudah maninggal dunia nitu,” sela Pak Imam.

“Jawaban nang bijak nitu,” sahut Garbus.

“Ikam handak kaya kepsek juakah Lui mati bini, supaya lakas nikah pulang?” takun Pak Imam.

“Bah iya pang Pak Imam ai ulun ditakuni kaya nitu, mudahan jangan mati bini ulun, doakan ha ulun sampai babuyut, bacicit hanyar maninggal dunia,” ujar Palui.

“Kisahnya Lui lah, padahal dalam hati handak jua mati bini balakas, supaya kawa nikah pulang,” celutuk Tulamak.

“Permisi ha aku nah, daripada buhan ikam kalahakan tarus, labih baik aku bulik pada bakumpulan ni,” Palui mangalunyur bulik rasa dikalahan buhannya.

Han jarku Lui, sayangi bini nang ada, jangan didoakan lakas maninggal dunia supaya kawa manikah kembali, nitu kasihan bini nang sudah barjuang dari zaman Nippon sampai zaman kelalapon ni barsama-sama, samuak saliur wan sorang, Palui gagarunum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.