Kisah Minta Nangka

Takisah Abah-Mamanya Palui bahari waktu madam matan Halabiu ka Banjar, bamudal jariji sapuluh haja. Tapi karna sidin badua laki-bini cangkal bagawi (Nang laki bahuma mangangarun wan baharaguan itik, nang bini maambil upah bajajahit wan manyulam ), sambil manabung sadikit dua dikit. Akhirnya kawa nukar tanah pahumaan nang cukup luas. Di tanah nitu sidin kawa batajak rumah, bakabun wan bahuma.

Jadinya Alhamdulillah, baras kada mahurup, iwak manangkap di kulam, hintalu tinggal mamutiki di kurungan, sayur saraba mamutik. Hasil puhun buah-buahan di sakitar rumah kawa dijual gasan kaparluan biaya sakulah Palui wan ading-adingnya.

“ Uu Abahnya, kuhitung samalam nangka di higa rumah ada pang sapuluh bigi nang pina handak masakan?” ujar Uma-nya Palui ka nang laki. Cuba pang Pian lihati, amun asa sadang lakasi diputik, kaina tadahulu kaluang wan kalalawar.”

“ Sudah kupariksa, Umanya-ai. Baluman lagi, mungkin dudua hari lagi hanyar bujur-bujur masak,” sahut abahnya Palui. “Kaina kita manjualnya diimbaiakan awan sukun.”

Bahari tu Palui sakulah SD-nya masih bangaran ‘Sakulah Rakyat – SR’. Waktu mandaftar masuk sakulah inya di-tis dangan cara malingkarakan tangan ka atas kapala sambil manjapai talinga. Amun tangan kada sampai ka talinga, tapaksa kada ditarima urang. Tapi madakannya Palui kawa, inya jari tangannya pina tapanjang ( mungkin karna rancak ditarik, digaripukakan ulih abahnya waktu lagi halus).

Palui di sakulahan tamasuk murid nang candatan. Kalu ada tatakunan guru, inya badadahulu maangkat tangan gasan manjawabnya.

Suah waktu palajaran Ilmu Pangatahuan Susial (IPS), guru maanjurakan awan para murid supaya pandai-pandai mamanfaatakan halaman rumah atawa tanah pakarangan, dangan cara mananaminya awan tanaman ubat-ubatan-kah, sayur-sayuran, atau mun tanahnya cukup awan puhun buah-buahan.

Palui maangkat tangan sambil baucap, “ Di higa rumah ulun, Pa-ai.., ditanami abah ulun puhun buah-buahan. Ada puhun sukun, puhun rambutan, mangga wan puhun nangka. Bahkan sakarang ini puhun nangkanya sadang babuah banyak !” Palui lancar bakisah kahimungan ba-aray awan kakawanan.

“Nah anak-anakku sakalian,” ujar pak Guru.” Itulah cuntuh nang baik dari kaluwarga Palui. Hasil dari tanaman tarsabut disamping gasan dinikmati atau dikunsumsi gasan kaluwarga sandiri, juga bisa dijual sabagi tambahan panghasilan ikunumi kaluwarga.”

Waktu jam bulikan sakulah, guru nitu mangiyau palui saraya baucap, ‘Kalu bulih guru umpat minta nangka nang halus haja sabigi, gasan mambuktiakan hasil tanaman dari kabun kaluarga Palui kapada murid-murid nang lain’.

Satiba di rumah, Palui manyampaiakan pasan gurunya tadi awan umanya nang sadang bajajahit parak jandila. “Uma-ai guru ikam tu, Lui-lah, tajam banar panciuman. Tahu haja sidin nangka kita handak masakan,“ ujar mamanya Palui gagarunum.

“Ayuha Lui-ai, ikam putikakan sabigi nang halus haja, jangan nang ganal,” pasan nang Uma pulang.

Imbah Palui turun ka tanah ampah ka higa rumah handak mamutik nangka, nang Uma mamasang talinga mahintip bunyi dabuknya buah nangka nang gugur (Artinya amun bunyi dabuknya nyaring, baarti Palui taputik nangka nang ganal).

Kada lawas imbah hitu dasar bujur, kadangaran bunyi dabuk buah nangka gugur (kadangarannya ringan haja). Umanya palui asa sanang hati, ‘Anakku tu inya taat haja awan kawitan.”

Tapi kada saapa kamudian, tadangar pulang bunyi mandabuk nyaring banar. Umanya Palui langsung bakuriak matan jandila, ‘ Kanapa maka mandua bigi, Lui ..!! Maka nang ganal ha pulang ..!!” ujar sidin bamamai.

“ Dabuk nang kadua nitu ulun gugur, Ma-ai !”, sahut Palui sambil takuringis kasakitan di bawah puhun nangka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.