Kisah Sama-sama Kada Jadi

Lagi halus Palui diharagu ulih mamarinanya, makanya inya disayangi banar. Samunyaan kahandaknya dituruti makanya sampai ka tuha jadi ungah banar wan mamarinanya. Dan sabaliknya Palui pun satia banar, disuruh napa haja kada biasa manulak. Mamarinanya nang bini kabalujuran harat banar manginang sirih, makanya Palui tahu banar napa nang dikahandaki mamarinanya apalagi imbah tuntung makan musti mamarinanya manginang.

“Lui bawakan panginanganku,” ujar mamarinanya.

“Sudah ulun siapakan,” sahut Palui.

“Ikam kamanakanku nang paling rajin,” ujar mamarinanya mamuji Palui.

“Kalu ulun dipadahakan nang paling rajin, napa upahnya Lak,” ujar Palui manyahuti julaknya.

“Napa nang ikam kahandaki sahut mamarinanya, pilih haja apakah baju salawar wan tapih hanyar, sapida atawa radiu,” ujarnya.

“Napa nang pian sambat itu samunyaan ulun sudah baisian,” ujar Palui.

“Nang balum baisian napa haja?”

“Ulun supan manyambatnya,” ujar Palui.

“Sambat haja, kaina kutulusakan,” ujar julaknya.

“Bujurkah Lak sahut Palui pina supan, ulun handak…….. handak bakawan guring,” ujarnya.

“Ikam masih anum, masih kakanakan balum wayahnya bakawan. Urang nang mancari kawan guring itu bila sudah tahu kaya apa caranya maharagu bini, kaya apa caranya manggauli bini, ikam masih kakanakan balum tahu apa-apa. Aku haja sudah lima anam tahun ini julak laki mati sampai wayahini balum bakawan jua,” ujar julaknya.

“Ujar sampiyan tadi sambat haja napa nang dikahandaki pasti cagar dikabulakan,” ujar Palui.

“Sambat haja napa nang ikam handak asal jangan minta kawin,” ujar mamarinanya maulangi.

“Ooooo…….. jadi sampiyan handak mancari kawan guring jua kah?” ujar Palui lihum.

“Mustinya akulah nang badahulu karna aku sudah biasa tarasani sedangkan ikam balum tahu napa-napa,” ujar mamarinanya.

“Karna balum tarasani itulah maka ulun handak marasani,” sahut Palui.

“Bila ikam kawin Lui ai maka aku cagar guring saurangan pulang, kadada bakawan lagi karna ikamlah nang mangawani aku guring,” ujar mamarinanya.

“Kalu kaya itu sama jua Lak ai, bila sampiyan kawin maka ulun guring saurangan pulang, padahal ulun kada wani guring saurangan,” balas Palui.

“Naahhhh…….. satali tiga uang Lui ai,” ujar julaknya. “Kalu kaya itu biarlah kita sama-sama ma-arit dan manunda tahun dudi haja,” ujar mamarinanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.