Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Gunting Keliling

palui001Pusing jua Palui kalu sekadar satu usaha haja, kada bakalan bakacukupan, apalagi maujek konvensional mulai ditinggalakan urang wayah ne, ada ujek modern nang taharat, sapida muturnya hanyar, urangnya anum-anum, saurang tuha sudah?.

“Apa dibawa gunting wan caramin Lui, gasan apa?’ rawa Garbus.

‘Ada haja Bus ai, nang ngaran urang handak bausaha tambahan?’ sahut Palui.

“Usaha apa Lui?’ takun Tulamak.

“Saparti ikam lihat Mak lah? Aku handak bausaha jadi tukang gunting keliling dimana kuala manusia bamandak aku dahulu manawarakan jasa bagunting, murah haja sakapala 10 ribu,” ujar Palui manjalasakan.

“Kawalah Lui ikam mambawa alatnya basapida mutur?” takun Garbus.

Kisah Turis Babaju Korpri

palui002Amun abang-abang bica ‘babaju Korpri’ ( warna biru nang tadahulu nang wayah hini sudah diganti ), nitu rancak haja sudah kita malihat. Tapi mun ‘turis bule’ nang mamakainya, itu hanyar barita nang tagulung human interest, artinya manarik gasan dikisahakan.

Waktu itu buhan Palui sapakawanan galambisikan di gardu sambil takurihing malihat dua urang ‘turis bule’ (antah inya tu dua laki-bini, antah kada), kumpak badudua mamakai baju nang bahannya kain Korpri (warna biru curak partama nang tadahulu). Nang bibinian mamakai ruk tarusan kain Korpri, sadangkan nang lalakian kain Korpri diulahnya salawar katuk inggan lintuhut.

“Untung haja pang baju atasan turis nang basalawar katuk tu inya mamakai baju kaus biasa. Jaka baju atasannya tu kain Korpri jua, itu ngarannya ‘ tuk markutuk ‘ ada Korpri basalawar katuk,“ kumintar Palui sambil tatawa.

Kisah Titipan Ilahi

Palui-15Buhan guru dituntut jua sakalinya malapurakan harta kakayaan , karana dianggap sabagai aparatur sipil nagara, kada pajabat haja jua matan tahun 2017 ne.

“Nang ngalih nitu nang banyak baisian harta, tapi kaya aku karana kada banyak baisi harta bargarak maupun harta diam, lakas haja tuntung maisinya?” ujar Palui ka guru lainnya di sakulahan.

“Malihat pang Pak Palui harta pian apa haja, nyaman ulun maniru?” takun ibu Indri.

“Nah ikam sual maisi kakayaan ne kada kawa batiruan lain halnya ujian kumpetensi guru kawa am batiruan bila sualnya sama, kalu harta masing-masing kaya Pak Kepsek sidin baisi pabrik banih, kabun sawit, pian adalah baisi kaya itu, kadada kalu?” sahut Palui.

“Inggih Pak Palui ai, saadanya ai ulun lah maisi karana kada banyak jua baisian harta, habis dimakan sabulan jua gajih,” ibu Indri manyahuti.

Kisah Pamburung

Palui-14Salawas baisi burung ne Palui kada tapi kaluar rumah lagi limbah bulik di sakulahan, bagana di rumah haja. Kada bahurun lagi ka warung Uwa Halidah atau ka kios Wahyu. “Napa Lui kada kaluar lagi kamarian atau malam ?” rawa Garbus.

“Aku ada kasibukan maharagu burung,” sahut Palui.

“Burung apa Lui? Burung dalam silawar saku nih,” sahut Tulamak sambil lihum.

“Aku manukar burung pipit, gelatik, tinjau karang wan sambialau habis jutaan rupiah wan sangkar-sangkarnya, handak baulah hobi hanyar, kalu dapat hoki iya kada,” sahut Palui.

Kisah Ampih Bahapi

palui-12Salawas rajin duduk di warung Mama Riska nang janda satu anak, Palui dua laki bini kada barawaan di rumah.

”Mana mama Amat hapiku, ikam sita barapa hari ini, sulit banar aku bakomunikasi wan kakawanan?” ujar Palui baisukan jam tujuh manakuni bininya pina sarik.

“Sual hapi itu urusan ulun, kada urusan pian, abahnya ai? Nang manukarakan hapi ulun kalu?” jawab bini Palui lantih.

“Kaya ini haja umanya ai, kita bahurup, aku di rumah batatapas, mahuan anak wan gawian rumah tangga lainnya. Ikam nang turun maujek setiap hari, hakunlah?” sahut Palui mambari alternatif.