Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Batasmiyah

palui003Kaluwarga Pak Asad nang urang Nagara sudah malima tahun balaki-babini tapi baluman pakulih anak. Nang laki (Pak Asad) bagawi di pabrik timah nang sapasial maulah barbagai paralatan dapur nang bahan dasarnya dari timah.

Sadangkan bini Pak Asad bausaha mambantu laki dami manunjang parikunumian kaluwarga, yaitu sabagai agin pangumpul ‘iwak karing sapat’ nang banyak diulah ulih urang kampung situ. Kaina bila sudah hibak takumpul hanyar diatar ka wadah langganan sidin padagang basar iwak karing di Pasar Lima.

Kisah Kutang Bahambur

Limbah saruan di gunung buhan Palui sapakawalan singgah di warung Uwa Halidah sekadar ngobrol sambil minum kopi.

”Rami Lui lah kita saruan ka gunung , Utuh Hamawang anap Paman Gafar kawin, babini urang gunung, jadi ada jua kita baisi kaluarga di sana,” ucap Garbus ka Palui.

“Nang rami lagi kutang bahamburan di jalan, jadi asa galianan kalu tahayut?” sahut Palui.

“Umai Lui kutang bahambur bakas urang baapaan nitu?” Uwa Halidah baucap bingung sidin.

Kisah Gunting Keliling

palui001Pusing jua Palui kalu sekadar satu usaha haja, kada bakalan bakacukupan, apalagi maujek konvensional mulai ditinggalakan urang wayah ne, ada ujek modern nang taharat, sapida muturnya hanyar, urangnya anum-anum, saurang tuha sudah?.

“Apa dibawa gunting wan caramin Lui, gasan apa?’ rawa Garbus.

‘Ada haja Bus ai, nang ngaran urang handak bausaha tambahan?’ sahut Palui.

“Usaha apa Lui?’ takun Tulamak.

“Saparti ikam lihat Mak lah? Aku handak bausaha jadi tukang gunting keliling dimana kuala manusia bamandak aku dahulu manawarakan jasa bagunting, murah haja sakapala 10 ribu,” ujar Palui manjalasakan.

“Kawalah Lui ikam mambawa alatnya basapida mutur?” takun Garbus.

Kisah Turis Babaju Korpri

palui002Amun abang-abang bica ‘babaju Korpri’ ( warna biru nang tadahulu nang wayah hini sudah diganti ), nitu rancak haja sudah kita malihat. Tapi mun ‘turis bule’ nang mamakainya, itu hanyar barita nang tagulung human interest, artinya manarik gasan dikisahakan.

Waktu itu buhan Palui sapakawanan galambisikan di gardu sambil takurihing malihat dua urang ‘turis bule’ (antah inya tu dua laki-bini, antah kada), kumpak badudua mamakai baju nang bahannya kain Korpri (warna biru curak partama nang tadahulu). Nang bibinian mamakai ruk tarusan kain Korpri, sadangkan nang lalakian kain Korpri diulahnya salawar katuk inggan lintuhut.

“Untung haja pang baju atasan turis nang basalawar katuk tu inya mamakai baju kaus biasa. Jaka baju atasannya tu kain Korpri jua, itu ngarannya ‘ tuk markutuk ‘ ada Korpri basalawar katuk,“ kumintar Palui sambil tatawa.

Kisah Titipan Ilahi

Palui-15Buhan guru dituntut jua sakalinya malapurakan harta kakayaan , karana dianggap sabagai aparatur sipil nagara, kada pajabat haja jua matan tahun 2017 ne.

“Nang ngalih nitu nang banyak baisian harta, tapi kaya aku karana kada banyak baisi harta bargarak maupun harta diam, lakas haja tuntung maisinya?” ujar Palui ka guru lainnya di sakulahan.

“Malihat pang Pak Palui harta pian apa haja, nyaman ulun maniru?” takun ibu Indri.

“Nah ikam sual maisi kakayaan ne kada kawa batiruan lain halnya ujian kumpetensi guru kawa am batiruan bila sualnya sama, kalu harta masing-masing kaya Pak Kepsek sidin baisi pabrik banih, kabun sawit, pian adalah baisi kaya itu, kadada kalu?” sahut Palui.

“Inggih Pak Palui ai, saadanya ai ulun lah maisi karana kada banyak jua baisian harta, habis dimakan sabulan jua gajih,” ibu Indri manyahuti.